Våre forum

Her er en liste av våre forum.

Teknisk forum

Alle standarder som utgjør de tekniske Robust fiber dokumentene er utarbeidet av TEKNISK FORUM. Teknisk forum består av deltakere med teknisk kompetanse fra medlemmer i Fiberforening.no som har samarbeidet om å jobbe frem dagens dokumenter som beskriver Robust Fiber.

Når første endelige versjon som skal danne grunnlag for sertifisering er ferdig, er forumet sin oppgave å forbedre og fornye dokumentene ettersom markedet endrer seg. Deretter utstede nye versjoner av dokumentene. 

Blant annet har disse bidratt sterkt i dette arbeidet: GIG-Networks, Varanger Kraft, Enivest, Edugrade, Wirecom, Foss, TT-kabel & anlegg, Fiberworks, Sitecom, RenRøros, Austevoll, ERcom og CDS Nitral.

Camilla Brataas

Kommersielt og tjenesteforum

Kommersielt

Alle standarder som utgjør de kommersielle Robust fiber dokumentene er utarbeidet av KOMMERSIELT FORUM. Kommersielt forum består av deltakere med kommersiell kompetanse fra medlemmer i Fiberforening.no som har samarbeidet om å jobbe frem dagens dokumenter som beskriver Robust Fiber.

Når første endelige versjon som skal danne grunnlag for sertifisering er ferdig, er forumet sin oppgave å forbedre og fornye dokumentene ettersom markedet endrer seg. Deretter utstede nye versjoner av dokumentene. 

Blant annet har disse bidratt sterkt i arbeidet: Sognenett, Wirecom, Enivest, Genexis, Hvaler bredbånd, Multinett, Kong Arthur, Fiberworks og NetNordic

Tjenester

En bredbåndslinje via Fiber er ikke spesielt interessant uten tjenester man kan benytte på grunn av den høye båndbredden. Fiberforening.no har derfor etablert et eget tjenesteforurum som har som mål å selektere tjenester som som skal tilfredsstille en eller begge disse kriteriene

- Tjenesten gir en merverdi / mersalg for en fiberaktør ut mot sluttkunde
- Tjenesten skaper en ekstra binding og lojalitet til sluttkunde som et lim.

De som har bidratt mest i dette forumet i oppstarten er Wirecom, Enivest, Kong Arthur/Septer, GIG-networks og Sognenett

Som medlem i foreningen vil din bedrift få tilbud om disse tjenestene til en rabattert pris. Foreningen vil også få en liten fortjeneste som formidler av disse tilbudene. 

Sertifiseringsforum

Jobben med å skape en rammeverk for sertifisering innen Robust Fiber standardene er utarbeidet av et eget SERTIFISREINGS-TEAM. 

Teamet består av deltakere fra medlemmer i Fiberforening.no som har samarbeidet om å jobbe frem dagens sertifiseringsprogram.

Når første endelige versjon av sertifiseringsprogrammet er ferdig, er forumet sin oppgave å forbedre og innholdet i programmet ettersom markedet endrer seg. Deretter iverksette nye reviderte Sertifiseringskrav.

Blant annet har disse bidratt sterkt i dette arbeidet: Varanger Kraft, Enivest, Edugrade, Wirecom, Foss, Luostejok, Sitecom, OneCo, Hvaler bredbånd, ERcom Rissa kraftlag og TT-kabel & anlegg.

Fiberforening.no

Takk for din påmelding!

En bekreftelse er sendt til deg på e-post.