Sertifisering

Her kan du lese alt om sertifisering.

Den mest optimale måten å sikre implementering av Robust Fiber-standardene er å iverksette et sertifiseringsprogram der bedrifter eller personer i fiberbransjen kan bevise sin kompetanse. Det er en ambisjon at Robust Fiber og tilhørende sertifisering skal legges til grunn som krav/ beskrivelse i en bestilling på de forskjellige delene i fiberbransjen. Sertifisering skal kunne utføres på person- og bedriftsnivå og vil totalt omfatte 5 forskjellige sertifiseringer. Disse er kort beskrevet under.

Edugrade og Foss er offisielt godkjent av Fiberforeningen til å utføre kurs for å forberede personer til sertifiseringsprøven og gjennomfører selve sertifiseringsprøven.

Fibermontør

Teoretisk og praktisk eksamen. Rettet mot lærlinger, elektrikere som er omskolert til fibermontør og personer som ikke har lang erfaring og utdannelse som montør. For montører som utfører arbeid fra siste punkt i hovedkabelnettverket, til sluttpunktet inne hos sluttkunden. Fokus på grunnleggende kunnskap i fiber, installasjonsrelevant måling, praktiske trinn i installasjon i node, koblingsskap og veggkontakter samt sluttesting med lyskilde og effektmeter.

Fibertekniker

Teoretisk og praktisk eksamen. Rettet mot personer med fagbrev og/eller personer som har lang erfaring som montør. For teknikere som utfører arbeid i hele nettverket, inkludert stamnett og transportnett. Fokus på inngående kunnskap innen fiber, installasjon og måleteknologi. Inkluderer blant annet pensum for Fibermontør og måling med OTDR.

Fiberprosjekt

Teoretisk eksamen. Rettet mot bestillere, prosjektledere, veiledere og planleggere. Fokuser på hele prosjektet fra start til slutt.

Befaringsinspektør

Teoretisk eksamen. Rettet mot befaringsinspektøren. Fokuser på inspeksjonsprosessen og kritiske kvalitetsparametere i fiberprosjekter.

Gravemetodikk

Teoretisk og praktisk eksamen. Rettet mot den utøvende part og arbeidsledere ved et graveoppdrag.  Fokus på utgravningsmetodikk, inkludert referanser til utgravningsforskrifter og felles veiledning Praktiske trinn i håndtering og skjøting av rør.

Kommersiell prøve

Teoretisk prøve. For kommersielle personer som f.eks marked, salg, administrasjon og ledelse. Tar for seg områder som er vanlig og smart for en fiberaktør å både han kunnskap om og oversette. Dette er tatt ut i forslag og ikke minimumskrav og omfatter blant annet kundetilfredshet og personvern

Bestill sertifisering og kurs

Her kan du melde deg på kurs og sertifisering innen Robust Fiber. Kurs og sertifisering foregår i samme uke. Det er mulig å ta sertifiseringsprøven uten kurs.

Priser

Sertifisering – fra kr 3000,-

Kurs – fra kr 7.750 – 15.000,-

Samlet – fra kr 9.500 – 16.000,-

Fiberforeningen er en service-organisjon der medlemmer abonnerer på tjenester i fra foreningen. Abonnementet kalles en service avgift. En tjeneste er Robust Fiber dokumentene som man får tilgang til å laste ned og bruke på foreningens medlemssider.

Robust Fiber og sertifisering krever medlemskap i Fiberforening.

Prisene avhenger av type sertifisering, antall som skal sertifiseres samt om det skal gjennomføres både kurs og sertifisering eller bare sertifisering. Fra priser er her oppgitt for én deltaker. Det blir rimeligere ved påmelding av 3 eller flere deltakere.

Alle priser er eks. mva.

7 - 8 mai 2024

Fiberprosjekt

Kursholder: Foss

28 - 31 mai 2024

Fibertekniker

Kursholder: Foss

13 - 16 februar 2024

Fibertekniker

Kursholder: Foss

5 - 6 mars 2024

Fiberprosjekt

Kursholder: Foss

Ta kontakt ved interesse

Fibermontør

Kursholder: Foss

Les mer om kursene hos Foss

Ved spørsmål om oppsatte kurs, ta kontakt med:

Svein Vargan
svein@foss-as.no
920 89 075

Godkjente sertifiserings- og kurs partnere

Under følger en liste over aktører som er godkjent av Fiberforeningen til å gjennomføre kurs og/eller sertifisering innen Robust Fiber.

Edugrade

Kontakt:

Foss

Kontakt:

FiberWorks

Kontakt:

Godkjent befaringsinspektør​

Under følger en liste over de som har gjennomført sertifisering innen Befaringsinspektør

TechnoGarden

Kontakt:

De som er Sertifisert

Under følger en liste over de som er har gjennomført og bestått sertifisering innen Robust Fiber i de forskjellige kategoriene:

Fibermontør

 • Ernst Rune Dyngeland
 • Morten Dyngeland
 • Espen Karlsson
 • Kim Jansen
 • Per Magnus Bardslett
 • Tom Roger Kostov
 • Slaven Kos                  
 • Trond Vidar Refne     
 • Kristian Rand           
 • Johan Werner 
 • Sharbel Munir Abdu
 • Zekarias Tesfamenkerios  
 • Tor Bøe
 • Stefan Skagtun
 • Arve Bjarnesen
 • Alexander Petterson
 • Remi Knutsen
 • Hans Christian Robertsen
 • Marius Marken
 • Marius Oksfjellelv
 • Gunnar Moxnes
 • Andreas Buskum
 • Matti A. Thomassen
 • Torgeir Østensen
 • Stian Melheim Rinde
 • Per Kristian A Wengshoel
 • Frode Skahjem
 • Martin Forbregd Skagen
 • Sverre Loeng Petersen
 • Martin Steinsheim Johansen
 • Tormod Grytdal
 • Marius Eikrem
 • Caroline Skjæret Pedersen
 • Anders Slåttum
 • Tim Emilijan Gruben
 • Tor Sundbakken

Fiberprosjekt

 • Tony Kolstrøm
 • Atle Magnus Ruud
 • Kjetil Sagdalen
 • Erik Fjuk
 • Magne Austvik
 • Leif-Sigurd Guttormsen
 • Frode Tappeluf
 • Simen Lehmann
 • Kristoffer K. Fredriksen
 • Jan Roar Jensen
 • Ricardo Antonio Reyes
 • Ugis Grieznis

Fibertekniker

 • Sjhakzod Kurbanov
 • Kai-Roger Lende Olsen
 • Martin Illebæk
 • Ulf-Johnny Jenssen
 • Tuan Nguyen
 • Werner Skaathun
 • Even Gudbrand Opsahl
 • Ole Bakken Lokreim
 • Ivan Øy
 • Kjartan Smedegård
 • Ottar-Arne Ribe
 • Adrian Jørstad
 • Jesper Karlsen
 • Johannes Møller
 • John Even Utne
 • Sondre Pettersen
 • Gjermund Gansmo
 • Tony Kolstrøm
 • Marius Ulve-Moe
 • Frode Dørmænen
 • Christian Strand Nilsen
 • Magne Austvik
 • Espen Skjelving
 • Runar S. Bloch
 • Christopher Høvik
 • Frank Bolsø
 • Eirik Kjønsø Solvik
 • Artio Moskvin
 • Christian Fjelldal
 • Leif Kyrre Navjord
 • Johan Ingvaldsen

Takk for din påmelding!

En bekreftelse er sendt til deg på e-post.