Våre mål

5

Resursbesparelse

Eks: Fiberforeningen utfører et prosjekt på GDPR implementering i stedet for at hver enkelt aktør gjøre det hver for seg.

5

Økt Business

Eks: Kobbernettet slås av – hvordan utnytte muligheten.

5

Økt gjennomslag som felles talerør

Slik jobber vi

Fiberforening.no skal ivareta sine medlemmers interesser og verdier på en optimal måte. Vi har definert TRE kjerneoppgaver for å gjøre dette:

1. HUB for kunnskap og veiledning om alt vedrørende en fiberleveranse

 • Utvikle et Best Practice og Stikos kartotek for medlemmene. Utviklet av teknisk og kommersielle arbeidsgruppe. På sikt skal dette føre til enighet og utvikling av Standarder & Sertifiseringer
 • Consulting. Kjøp og salg av kompetanse/konsulent tjenester på tvers av medlemmene

 2. Møteplassen

 • Fora for diskusjon og initiativ til samarbeid mellom regionale aktører.
 • Lukkede møter for medlemmer & delte møter mellom Netteiere og Leverandører & Arbeidsmøter for utvikling av Best Practise og standarder

3.Talerør og koordinering

 • Utvalgte saker kan bestemmes for å løftes opp til diskusjon med andre organisasjoner og/eller instanser.
 • En felles stemme for regionale og lokale netteiere vil ha større gjennomslagskraft

Dette jobber vi med nå

HØRING & ROBUST FIBER:
– Hva betyr det for deg?

Robust Fiber – standard fra A-Å
Fiberforening.no jobber intenst med å utarbiede ett sett med Best Practise dokumenter som beskriver en standard for alle deler av en Fiber leveranse i Norge. Arbeidet har tatt utgangspunkt i det svenske Robust Fiber arbeidet med tekniske standarder i regi av Stadsnätföreningen.  Dette skal lanseres i Q1 2021 med tilhørende sertifiseringsprogram.

Høring: Digitalytelsesloven
Fiberforening.no mener at loven om levering av digitale tjenester som er sendt på høring fra  Justis- og beredskapsdepartementet er viktig for fiberbransjen og forstå, og vurdere å sende inn et høringssvar. Et dokument med essensen av det opprinnelige 100 sider dokumentet fra departementet er utabiedet og presnetert for medlemsmøtet. Basert på diskusjon vil vi ta en beslutning om fiberforening.no skal skrive et tilsvar på høringen. Høringsfrist er 3. mars. 2021.

Andre saker vi jobber med

5

Bistand til kommuner ved søknader

All har ikke alltid den kompetanse som behøves for å søke om støtte til utbygging. Utbygging er ofte er viktig for lokal samfunnet og Fiberforening.no kan bistå med å peke den som søker i riktig retning og til rett person. Fiberforening.no er en tilrettelegger med kontaktnett og bidrar til å påvirke at prosessene rundt utlysing og vilkår blir rundere for søkeren.

5

IOT & Digitalisering

Forberede regionale aktører på hva Nye forretningsmodeller betyr –muligheter og utfordringer og konsekvens av ikke å agere

5

Forvaltning av infrastruktur

Bistå kommuner med forvaltning av digital infrastruktur, både for drift og utleie.

5

Feildokumentasjon

Feildokumentasjon av hvor det ligger 1, 2, 3 eller fiber separate føringsveier for Fiber. Beslutninger om utbygging for robuste nett(Nkom) kan risikeres å gjøres på feil grunnlag, samt at konsolideringer kan gjøres på feil grunnlag.

5

Verdi av flere nett vs Sikkerhet

Nasjonalt er flere nett viktig å tenke i situasjoner der noe ryker. Samfunnet er snart 100 % avhengig av å være ONLINE. Samarbeid mellom regionale aktører

5

Nasjonalt og lokalt

Skape en balanse mellom Nasjonale aktører og regionale aktører. Legge til rette for et større Samarbeid på lag 2 Ethernet med sammenknytning av regionale nett.

Våre medlemmer

Dette er medlemmer i Fiberforening.no

Om medlemsskap

Hva koster et medlemsskap per år?

Grundere første år: kr. 5000,-*
Fibernetteiere under 1000 kunder: kr. 15.000,-*
Fibernetteiere over 1000 kunder: kr. 30.000,-
Leverandører styres av størrelse og koster fra kr. 30.000 – 45.000,-
De minste leverandørene betaler kr. 15.000,-*

Innbetales i 2 omganger i januar og juli
*Betales inn i sin helhet i januar

Fiberforeningen skal være et fora all har råd til.
Har du spørsmål om medlemskap og pris, ta gjerne en prat med leder Jørn 98 23 93 13 /  jorn@fiberforening.no

Medlemmene NC Spectrum og Kong Arthur flankeres her av styret ved Jørn Slåtten og Ole-Petter Hatlevoll

Møte/ event-kalender 2021

Neste: Medlemsmøte på Zoom 23. juni kl 9.30. Zoom-link sendes ut til medlemmer før møtet.

Vi har månedlige medemsmøter på Zoom.

Fiberforeningen har 4 egne møter i løpet av året. I tillegg er vi tilstede på mange eksterne arrangementer og holder ofte foredrag. Kalenderen oppdateres fortløpende.

På grunn av Corona er det stor usikkerhet ved fysiske arrangementer, og foregår i hovedsak via møter på Zoom.

28. januar, Medlemsmøte Zoom

Medlemsmøte med plan for 2021 og status i Robust Fiber Prosjektet.

Nye medlemmer presentert

 

10. Februar, Ekstra ordinært Medlemsmøte Zoom

Medlemsmøte med diskusjon om vi skal delta i høring om levering av digitale ytelser

Styremøte gjennomført i forkant

 

11. Mars, Medlemsmøte Zoom / 9.30

Medlemsmøte med:

 • status i Robust Fiber Prosjektet
 • fremdrift sertifisering
 • min side
 • høringer
 • nye medlemmer
 • eventuelt

tilpasset agenda sendes ut i forkant.

15. April, Medlemsmøte Zoom

Medlemsmøte med:

 • status i Robust Fiber Prosjektet.
 • fremdrift sertifisering
 • nye medlemmer
 • eventuelt

tilpasset agenda sendes ut i forkant.

27. mai Mai, Medlemsmøte Zoom

Medlemsmøte med:

 • status i Robust Fiber Prosjektet.
 • fremdrift sertifisering
 • nye medlemmer
 • eventuelt

tilpasset agenda sendes ut i forkant.

23. Juni, Medlemsmøte Zoom

Medlemsmøte med:

 • status i Robust Fiber Prosjektet.
 • fremdrift sertifisering
 • nye medlemmer
 • eventuelt

tilpasset agenda sendes ut i forkant.

August, Medlemsmøte Zoom

Medlemsmøte med:

 • status i Robust Fiber Prosjektet.
 • fremdrift sertifisering
 • nye medlemmer
 • eventuelt

tilpasset agenda sendes ut i forkant.

September, Medlemsmøte Zoom

Medlemsmøte med:

 • status i Robust Fiber Prosjektet.
 • fremdrift sertifisering
 • nye medlemmer
 • eventuelt

tilpasset agenda sendes ut i forkant.

27. Oktober, Årsmøte / Medlemsmøte - Fysisk i Oslo

Medlemsmøte med:

 • status i Robust Fiber Prosjektet.
 • fremdrift sertifisering
 • nye medlemmer
 • eventuelt

tilpasset agenda sendes ut i forkant.

28. oktober, Fiber-magi – Konferanse - Fysisk i Oslo

Kl. 9.00 – 20.00.00: Konferanse

 • Fiberforening.no har gleden av å invitere alle aktører som er involvert i en fiberleveranse til vår konferanse “FIBER-magi”. Arrangeres i forbindelse med foreningens årsmøte som avholdes dagen før.

 • Agenda og billetter legges ut før sommeren
 • Vi satser på at dette blir arrangert Fysisk i Oslo.

 • Foreløpig Agenda
  • 9.00 – 16.00; Faglig
  • 16.00 – 21.00 Sosialt

Bli medlem

Fyll inn informasjon på linken under og send inn, så vil formann i Fiberforeningen Jørn Slåtten ta kontakt.

Har du spørsmål kan Jørn Slåtten kontaktes direkte:
jorn@fiberforening.no / 98 23 93 13

Historie

Fiberforening.no ble etablert som et selvstendig  organ i januar 2017, med utspring i et behov for et tydelig talerør og møteplass for å ivareta lokale interesser og verdier.  I oktober 2019 lanserte Fiberforening.no en ny strategi som vi kaller «Fiberforening 2.0».

Formann i Fiberforening.no er Jørn Slåtten. Han har med lang fartstid fra telecombransjen og hadde blant med ansvaret for å bygge opp Broadnets merkevare. Jørn utøver jobben som formann i foreningen som konsulent via  konsulent- og kommunikasjonsselskapet Attenzione AS.

Ta kontakt

Lurer du på noe som helst?
Kontakt formann Jørn Slåtten: jorn@fiberforening.no / 98 23 93 13

Styret i Fiberforeningen
 • Gunlaug Egeland – Varanger Kraftutvikling
 • Ole Petter Hatlevoll- Sognenett
 • Svein Solhjell – Bruse
 • Lars Henrik Erichsen – ERCom
 • Roger Saugestad – Enivest
 • Arild Nilsen – Numedal Fiber
 • Kjartan Lodden – Skiptvet Digital
 • Jørn Slåtten – Styreleder

Jørn Slåtten

Formann, Fiberforeningen