VELKOMMEN

Dette er Fiberforening

Foreningen er laget for, og består av, regionale aktører i fiberbransjen. Foreningen skal være en pådriver for robuste fibernett, standardisering, et felles talerør, en møteplass og bidra til at verdiskapning blir igjen lokalt, der hvor de er skapt.

Robust fiber

Fiberforening.no har utviklet et sett med Best Practice dokumenter som beskriver en bransjenorm for alle delene av en fiber leveranse. Arbeidet har tatt utgangspunkt i det svenske Robust Fiber utarbeidet av Stadsnätföreningen.
I det norske arbeidet har vi også laget dokumenter som består av standarder for de kommersielle delene av en leveranse. Mens de tekniske dokumentene baserer seg på minimumskrav som må følges når man legger fiber, gir de kommersielle dokumentene veiledning og råd i forhold til en fiberleveranse.

Alt arbeidet utføreres av medlemmene selv, og dokumentene forbedres og tilpasses hele tiden endringer i markedet. Som medlem har du og din bedrift tilgang til alle 11 Robust fiber-dokumentene i PDF.

Bestill kurs og sertifisering

Robust Fiber og sertifisering krever medlemskap i Fiberforening.no

Meld inn din bedrift i dag for full oversikt over Robust Fiber dokumentene og mulighet for å delta på kurs og sertifisering​

Fiberprosjekt

Fibertekniker

Fibermontør

Dato kommer

Kurs og sertifisering

Påmelding - Kommer snart

Kursholder: Edugrade

Dato kommer

Kurs og sertifisering

Påmelding - Kommer snart

Kursholder: Edugrade

Dato kommer

Kurs og sertifisering

Påmelding - Kommer snart

Kursholder: Edugrade

Dato kommer

Kurs og sertifisering

Påmelding - Kommer snart

Kursholder: FiberWorks

Dato kommer

Kurs og sertifisering

Påmelding - Kommer snart

Kursholder: FiberWorks

Dato kommer

Kurs og sertifisering

Påmelding - Kommer snart

Kursholder: FiberWorks

Medlemmer

Her er en oversikt over våre medlemmer.

Netteiere

Leverandører

Slik jobber vi i Fiberforeningen

Fiberforening.no er en serviceorganisasjon for selskaper i fiberbransjen i Norge. Foreningen har definert tre kjerneområder for sitt arbeid:
Senter for kunnskap
og veiledning
En møteplass for
alle i bransjen
Talerør og
koordinering

Om medlemsskap

Hva koster et medlemsskap per år?

Gjennom et medlemskap i foreningen abonnerer din bedrift på tjenester inkludert tilgang til Robust Fiber dokumentene og advokatskrevne lettfattelige og forenklede versjoner av lover, forskrifter og høringsdokumenter.

Dette abonnementet effektueres medlemmer gjennom en avgiftspliktig serviceavgift. 

Grundere første år:
kr. 5000,-*

Fibernetteiere under 1000 kunder: 
kr. 15.000,-*

Fibernetteiere over 1000 kunder:
kr. 30.000,-

Leverandører styres av størrelse og koster fra
kr. 30.000 – 45.000,-

De minste leverandørene betaler kr. 15.000,-*

Alle priser er eks. MVA. 

Innbetales i 2 omganger i januar og juli
*Betales inn i sin helhet i januar

Fiberforeningen skal være et fora alle har råd til.
Har du spørsmål om medlemskap og pris, ta gjerne en prat med leder Jørn Slåtten: 98 23 93 13 / jorn@fiberforening.no