Velkommen

På linken under kan du melde inn din virksomhet i Fiberforeningen og ta del i fellesskapet i bransjen, få invitasjoner til kurs og samlinger – samt sertifiseringer for deres ansatte.

Våre medlemmer

Dette er medlemmene i Fiberforening.no

Bestill kurs og sertifisering

På linken under kan du melde ansatte på sertifisering i regi av Fiberforening.no, samt melde interesse for forberedende kurs.

Slik jobber vi i Fiberforeningen

Vi ivaretar medlemmenes interesser og verdier på en optimal måte. Vi har definert tre kjerneoppgaver for å gjøre dette:
Senter for kunnskap
og veiledning
En møteplass for
alle i bransjen
Talerør og
koordinering

Om medlemsskap

Hva koster et medlemsskap per år?

Grundere første år:
kr. 5000,-*

Fibernetteiere under 1000 kunder: 
kr. 15.000,-*

Fibernetteiere over 1000 kunder:
kr. 30.000,-

Leverandører styres av størrelse og koster fra
kr. 30.000 – 45.000,-

De minste leverandørene betaler kr. 15.000,-*

Innbetales i 2 omganger i januar og juli
*Betales inn i sin helhet i januar

Fiberforeningen skal være et fora alle har råd til.
Har du spørsmål om medlemskap og pris, ta gjerne en prat med leder Jørn Slåtten: 98 23 93 13 / jorn@fiberforening.no