Leder Jørn Slåtten forteller om Fiberforening.no sin nye strategi!

Sammen om fiber

Fiberforeningen skal sikre regionale fiberselskapers konkurransekraft og at verdiskapning blir igjen i hver enkelt region. Medlemmer er i hovedsak regionale og lokale netteiere og leverandører fra alle deler av fiberbransjen

Våre mål

5

Resursbesparelse

Eks: Fiberforeningen utfører et prosjekt på GDPR implementering i stedet for at hver enkelt aktør gjøre det hver for seg.

5

Økt Business

Eks: Kobbernettet slås av – hvordan utnytte muligheten.

5

Økt gjennomslag som felles talerør

Slik jobber vi

Fiberforening.no skal ivareta sine medlemmers interesser og verdier på en optimal måte. Vi har definert TRE kjerneoppgaver for å gjøre dette:

1. HUB for kunnskap og veiledning om alt vedrørende en fiberleveranse

 • Utvikle et Best Practice og Stikos kartotek for medlemmene. Utviklet av teknisk og kommersielle arbeidsgruppe. På sikt skal dette føre til enighet og utvikling av Standarder & Sertifiseringer
 • Consulting. Kjøp og salg av kompetanse/konsulent tjenester på tvers av medlemmene

 2. Møteplassen

 • Fora for diskusjon og initiativ til samarbeid mellom regionale aktører.
 • Lukkede møter for medlemmer & delte møter mellom Netteiere og Leverandører & Arbeidsmøter for utvikling av Best Practise og standarder

3.Talerør og koordinering

 • Utvalgte saker kan bestemmes for å løftes opp til diskusjon med andre organisasjoner og/eller instanser.
 • En felles stemme for regionale og lokale netteiere vil ha større gjennomslagskraft

Dette jobber vi med nå

VIKTIG INFO OM HØRING:
Endring av ekom loven – inkl plikt til å levere bredbånd – Hva betyr det for deg?

Nylig har Kommunal – og moderniseringsdepartementet foreslått endringer i ekomloven og ekomforskriften. Dette inneholder blant annet et forslag om at bredbåndsleverandører skal ha plikt til å levere bredbånd. Fiberforening.no har vært i kontakt med Nkom for å sikre at vi forstår forslaget korrekt. Merk at:

 • Forslaget legger opp til krav om levering av 10 eller 20 MBit/s og ikke høyhastighets bredbånd.
 • Det betyr med andre ord IKKE et krav om å bygge ut Fiber.

Andre saker vi jobber med

5

Bistand til kommuner ved søknader

All har ikke alltid den kompetanse som behøves for å søke om støtte til utbygging. Utbygging er ofte er viktig for lokal samfunnet og Fiberforening.no kan bistå med å peke den som søker i riktig retning og til rett person. Fiberforening.no er en tilrettelegger med kontaktnett og bidrar til å påvirke at prosessene rundt utlysing og vilkår blir rundere for søkeren.

5

IOT & Digitalisering

Forberede regionale aktører på hva Nye forretningsmodeller betyr –muligheter og utfordringer og konsekvens av ikke å agere

5

Forvaltning av infrastruktur

Bistå kommuner med forvaltning av digital infrastruktur, både for drift og utleie.

5

Feildokumentasjon

Feildokumentasjon av hvor det ligger 1, 2, 3 eller fiber separate føringsveier for Fiber. Beslutninger om utbygging for robuste nett(Nkom) kan risikeres å gjøres på feil grunnlag, samt at konsolideringer kan gjøres på feil grunnlag.

5

Verdi av flere nett vs Sikkerhet

Nasjonalt er flere nett viktig å tenke i situasjoner der noe ryker. Samfunnet er snart 100 % avhengig av å være ONLINE. Samarbeid mellom regionale aktører

5

Nasjonalt og lokalt

Skape en balanse mellom Nasjonale aktører og regionale aktører. Legge til rette for et større Samarbeid på lag 2 Ethernet med sammenknytning av regionale nett.

Våre medlemmer

Dette er medlemmer i Fiberforening.no

Om medlemsskap

Hva koster et medlemsskap per år?

Grundere første år: kr. 5000,-*
Fibernetteiere under 1000 kunder: kr. 15.000,-*
Fibernetteiere over 1000 kunder: kr. 30.000,-
Leverandører styres av størrelse og koster fra kr. 30.000 – 45.000,-
De minste leverandørene betaler kr. 15.000,-*

Innbetales i 2 omganger i januar og juli
*Betales inn i sin helhet i januar

Fiberforeningen skal være et fora all har råd til.
Har du spørsmål om medlemskap og pris, ta gjerne en prat med leder Jørn 98 23 93 13 /  jorn@fiberforening.no

De nye medlemmene NC Spectrum og Kong Arthur flankeres her av styret ved Jørn Slåtten og Ole-Petter Hatlevoll

Bli medlem

Fyll inn informasjon på linken under og send inn, så vil formann i Fiberforeningen Jørn Slåtten ta kontakt.

Har du spørsmål kan Jørn Slåtten kontaktes direkte:
jorn@fiberforening.no / 98 23 93 13

Møte/ event-kalender 2020

Neste: Medlemsmøte på Zoom kl 8.30 den 17. desember. Zoomlink er sendt ut til medlemmer.
Fiberforeningen har 4 egne møter i løpet av året. I tillegg er vi tilstede på mange eksterne arrangementer og holder ofte foredrag. Kalenderen oppdateres fortløpende.
30. Januar, Medlemsmøte Heldag – Hos nLogic i Oslo
Kl. 9.00 – 16.45: Faglig Medlemsmøte
 • Vi starter arbeidet med å eksekvere på den nye strategien med heldagsmøte i Fiberforeningen 30. januar på Skøyen i Oslo i tilknytning til nLogic sine lokaler.  Vi har 2 temaer på dette møtet. Medlemsmøtet består av felles sesjoner, separate tekniske og kommersielle sesjoner samt separate fiber-netteier og leverandør sesjoner:
 • Mål å bestemme Best Practise områder vi skal jobbe med og starte arbeidet
 • Lunsj serveres kl. 11.45

Kl. 17.00 – 19.30 Sosial del

 • Mingle, Pizza og øl
 • Birds of a Feather. Alle kan ta ordet og snakke om alt vi ikke har «turt» å prate om i dag. De «gærne» ideene skal frem.

Møtet er sponset av nLogic og Kong Arthur

Påmelding HER
Spørsmål sendes til kontakt@fiberforening.no
Styremøte dagen før.

15. April, Medlemsmøte Zoom

Medlemsmøte i forbindelse med Carriers Forum i på Clarion Hotel The Hub i Oslo er flyttet til ZOOM, på grunn av Coroma

Styremøte dagen før

 

26. August, Medlemsmøte/Årsmøte Zoom

Kl. 10.00 – 17.00: Faglig Medlemsmøte

 • Vi fortsetter arbeidet med å eksekvere på den nye strategien med heldagsmøte i Fiberforeningen i Oslo 30. august i Oslo.  Medlemsmøtet består av felles sesjoner, separate tekniske og kommersielle sesjoner samt separate fiber-netteier og leverandør sesjoner:
 • Mål å fullføre Best Practise arbeidet og starte overgang til Standarder

Kl. 17.00 – 21.00 Sosial del

 • Mingle, ferdigpakkede coronavennlige-middagsretter og drikke
 • Birds of a feather: Alle kan ta ordet og snakke om alt vi ikke har «turt» å prate om i dag
26. November, Fiber-magi – Streamet konferanse

Kl. 9.00 – 11.00: Konferanse

 • Fiberforening.no har gleden av å invitere alle aktører som er involvert i en fiberleveranse til vår konferanse “FIBER-magi” den 26. november i Oslo.

  Hovedtema på konferansen er magien som utspilte seg i vinter med intens bruk av teknologi og fiberinfrastruktur for å holde Norge åpent. Dessuten vil Fiberforening.no vise frem sitt Robust Fiber/best practise prosjekt for en fiberleveranse fra A-Å i Norge.

  Med foredragsholdere som spenner fra en skolerektor som forteller om hvordan skolen holdt skolen oppe med teknologi , en statssekretær, Torgeir Waterhouse og super coach Gyrid Beck som snakker om hva den teknologiske omstillingen krever oss vanlige dødelige.

  Konferansen blir arrangert i  forbindelse med Fiberforening.no på Zoom grunnet Corona restriksjoner

17. Desember, Medlemsmøte Zoom

Vanlig månedlig medlemsmøte på Zoom

Historie

Fiberforening.no ble etablert som et selvstendig  organ i januar 2017, med utspring i et behov for et tydelig talerør og møteplass for å ivareta lokale interesser og verdier.  I oktober 2019 lanserte Fiberforening.no en ny strategi som vi kaller «Fiberforening 2.0».

Formann i Fiberforening.no er Jørn Slåtten. Han har med lang fartstid fra telecombransjen og hadde blant med ansvaret for å bygge opp Broadnets merkevare. Jørn utøver jobben som formann i foreningen som konsulent via teknologi og kommunikasjonsselskapet Ludensgruppen AS, der han leder Ludens Rådgivning AS.

Ta kontakt

Lurer du på noe som helst?
Kontakt formann Jørn Slåtten: jorn@fiberforening.no / 98 23 93 13

Styret i Fiberforeningen
 • Gunlaug Egeland – Varanger Kraftutvikling
 • Ole Petter Hatlevoll- Sognenett
 • Svein Solhjell – Bruse
 • Lars Henrik Erichsen – ERCom
 • Roger Saugestad – Enivest
 • Arild Nilsen – Numedal Fiber
 • Kjartan Lodden – Skiptvet Digital
 • Jørn Slåtten – Styreleder

Jørn Slåtten

Formann, Fiberforeningen