På vårt medlemsmøte på Lillehammer Hotell den 2. mai tar vi opp deregulering og åpning av nettene. Videre vil vi diskutere behov for utdanning og standarisering gjennom med Robust Fiber V2. Dette er dagen før Telecom World arrangeres på samme hotell på Lillehammer - der medlemmer også får rabatt.

Agenda

14:00 REGULERING AV BREBÅNDSMARKEDET

 • Fiberforeningmedlem Septer AS forfatter høringsinnspillet, som  vi sender inn 26. april, om den nye reguleringen av bredbåndsmarkedet. Septer presenterer det endelige innholdet. 
 • Konkurranse, pris & samarbeid, foredragsholder TBA
 • Workshop / diskusjon/presentasjon i grupper & plenum

16:00 UTDANNING / STANDARD

 • Robust Fiber V2 fremdrift Teknisk forum, Jørn Slåtten
 • Utvikling i kommersielt- og tjenesteforum, Arild Westring/Genexis
 • Behov for utdanning innen optisk kommunikasjon, Steinar Bjørnstad/Tampnet

18:00 Sosialt Mingling & Drinks på hotellet

19:30 UTDANNING / STANDARD

 • Sosialt treff på Telecom World/Eidsiva bredbånd sitt arrangement på Fakkelgården.
  • Husk: Egen påmelding for dette direkte til Telecom World
 • De som ikke skal til Telecom World arrangementet samles for sosialt og hygge på egnet sted i Lillehammer.

Pris

 • Møtet er gratis

Hotellrom

 • Kontakt hotellet direkte eller bestill gjennom Telecom World avhengig av hvor lenge du skal være der, og henvis til arrangementet.