Robust fiber

Standarder

Fiberforening.no har utviklet et sett med Best Practise dokumenter som beskriver en standard for alle deler av en Fiber leveranse i Norge. Arbeidet har tatt utgangspunkt i det svenske Robust Fiber arbeidet med tekniske standarder i regi av Stadsnätföreningen. I det norske arbeidet har vi også laget dokumenter med standarder for de kommersielle delene av en fiberleveranse.

Det er utarbeidet 7 tekniske standarder(Tek) som alle er basert på minimumskrav som må innfris for å tilfredsstille Robust Fiber standardene. Det er utarbeidet 4 kommersielle dokumenter(Kom) som gir veiledning og råd på disse delene av en fiberleveranse. 

Alt arbeidet utføreres av medlemmene selv gjennomdeltakelse i Teknisk Forum og Kommersielt forum. Alle dokumenter kontinuerlig skal forbedres og tilpasses endringer i markedet og nye versjoner av standardene skal publiseres jevnlig.

Som medlem har du og din bedrift tilgang til alle 11 Robust Fiber dokumentene i PDF. 

Kontaktperson: Jørn Slåtten – jorn@fiberforening.no / 98 23 93 13

Sertifisering​

Den mest optimale måten å sikre implementering av Robust Fiber standardene er å iverksette et Sertifiseringsprogram der bedrifter eller personer i fiberbransjen kan bevise sin kompetanse gjennom å fullføre et sertifiseringsprogram. Det er en ambisjon at Robust Fiber og tilhørende sertifisering skal legges til grunn som krav/ beskrivelse i en bestilling på de forskjellige delene i fiberbransjen. Sertifisering skal kunne utføres på person- og bedriftsnivå og vil totalt omfatte 5 forskjellige sertifiseringer. Disse er kort beskrevet under. 

Sertifisering vil i første omgang foretas av Edugrade AS. På sikt skal flere aktører kunne tilby sertifisering. Ønsker du eller din bedrift å bli sertifisert, ta kontakt direkte med Erik De Pablos. 

Kontaktperson: Erik de Pablos –  erik.depablos@edugrade.se / +46 70-372 98 61

Robust fiber

Sertifisering