Standarder

Fiberforening.no har utviklet et sett med «best practice»-dokumenter som beskriver en standard for alle deler av en fiberleveranse i Norge. Arbeidet har tatt utgangspunkt i det svenske arbeidet med robust fiber, med tekniske standarder i regi av Stadsnätföreningen. I det norske arbeidet har vi også laget dokumenter med standarder for de kommersielle delene av en fiberleveranse.

Det er utarbeidet 7 tekniske standarder (Tek) som alle er basert på minimumskrav som må innfris for å tilfredsstille Robust fiber-standardene. Det er utarbeidet 4 kommersielle dokumenter (Kom) som gir veiledning og råd på disse delene av en fiberleveranse.

Alt arbeidet utføreres av medlemmene selv, gjennomdeltakelse i Teknisk forum og Kommersielt forum. Alle dokumenter skal kontinuerlig forbedres og tilpasses endringer i markedet. Nye versjoner av standardene skal publiseres jevnlig.

Som medlem har du og din bedrift tilgang til alle 11 Robust fiber-dokumentene i PDF.

Sertifisering innen robust fiber krever medlemskap/abonnement for robust fiber dokumentene for Fiberforening.no 

Sertifisering

Den mest optimale måten å sikre implementering av Robust Fiber-standardene er å iverksette et sertifiseringsprogram der bedrifter eller personer i fiberbransjen kan bevise sin kompetanse. Det er en ambisjon at Robust Fiber og tilhørende sertifisering skal legges til grunn som krav/ beskrivelse i en bestilling på de forskjellige delene i fiberbransjen. Sertifisering skal kunne utføres på person- og bedriftsnivå og vil totalt omfatte 5 forskjellige sertifiseringer. Disse er kort beskrevet under.

Edugrade og Foss er offisielt godkjent av Fiberforeningen til å utføre kurs for å forberede personer til sertifiseringsprøven og gjennomfører selve sertifiseringsprøven. Ønsker du eller din bedrift å bli kurset og/eller sertifisert, ta kontakt direkte med:

 • parandersson@edugrade.com
 • Svein@foss-as.no
 • jon@fiberworks.no

Fibermontør

Teoretisk og praktisk eksamen. Rettet mot lærlinger, elektrikere som er omskolert til fibermontør og personer som ikke har lang erfaring og utdannelse som montør. For montører som utfører arbeid fra siste punkt i hovedkabelnettverket, til sluttpunktet inne hos sluttkunden. Fokus på grunnleggende kunnskap i fiber, installasjonsrelevant måling, praktiske trinn i installasjon i node, koblingsskap og veggkontakter samt sluttesting med lyskilde og effektmeter.

Fibertekniker

Teoretisk og praktisk eksamen. Rettet mot personer med fagbrev og/eller personer som har lang erfaring som montør. For teknikere som utfører arbeid i hele nettverket, inkludert stamnett og transportnett. Fokus på inngående kunnskap innen fiber, installasjon og måleteknologi. Inkluderer blant annet pensum for Fibermontør og måling med OTDR.

Fiberprosjekt

Teoretisk eksamen. Rettet mot bestillere, prosjektledere, veiledere og planleggere. Fokuser på hele prosjektet fra start til slutt.

Befaringsinspektør

Teoretisk eksamen. Rettet mot befaringsinspektøren. Fokuser på inspeksjonsprosessen og kritiske kvalitetsparametere i fiberprosjekter.

Gravemetodikk

Teoretisk og praktisk eksamen. Rettet mot den utøvende part og arbeidsledere ved et graveoppdrag.  Fokus på utgravningsmetodikk, inkludert referanser til utgravningsforskrifter og felles veiledning Praktiske trinn i håndtering og skjøting av rør.

Kommersiell prøve

Teoretisk prøve. For kommersielle personer som f.eks marked, salg, administrasjon og ledelse. Tar for seg områder som er vanlig og smart for en fiberaktør å både han kunnskap om og oversette. Dette er tatt ut i forslag og ikke minimumskrav og omfatter blant annet kundetilfredshet og personvern

Bestill sertifisering og kurs

Her kan du melde deg på kurs og sertifisering innen Robust Fiber. Kurs og sertifisering foregår i samme uke. Det er mulig å ta sertifiseringsprøven uten kurs.

Priser

Sertifisering – fra kr 3000,-

Kurs – fra kr 7.750 – 15.000,-

Samlet – fra kr 9.500 – 16.000,-

Robust Fiber og sertifisering krever medlemskap i Fiberforening. Prisene avhenger av type sertifisering, antall som skal sertifiseres samt om det skal gjennomføres både kurs og sertifisering eller bare sertifisering. Fra priser er her oppgitt for én deltaker. Det blir rimeligere ved påmelding av 3 eller flere deltakere.

Les mer om kursene hos Foss

Ved spørsmål om oppsatte kurs, ta kontakt med:

Svein Vargan
svein@foss-as.no
920 89 075

Godkjente sertifiserings- og kurs partnere

Under følger en liste over aktører som er godkjent av Fiberforeningen til å gjennomføre kurs og/eller sertifisering innen Robust Fiber.

Kurs og sertifsering

Edugrade
Kontakt: par.andersson@edugrade.com

Foss
Kontakt: Svein@foss-as.no

FiberWorks
Kontakt: jon@fiberworks.no

Godkjent befaringsinspektør

Under følger en liste over de som har gjennomført sertifisering innen Befaringsinspektør

TechnoGarden

– Har gjennomført pilot på Graveprosjekt i Finnmark 
– Kontakt: kjell.arne.besseberg@technogarden.no

De som er Sertifisert

Under følger en liste over de som er har gjennomført og bestått sertifisering innen Robust Fiber i de forskjellige kategoriene:

Norsk Fiberoptikk 

 • Ernst Rune Dyngeland
 • Morten Dyngeland

Sitecom

 • Espen Karlsson
 • Kim Jansen
OneCo
 • Per Magnus Bardslett
 • Tom Roger Kostov

Lux Fiber

 • Slaven Kos                                        
 • Trond Vidar Refne                        
 • Kristian Rand           
 • Johan Werner                             
 • Sharbel Munir Abdu                      
 • Zekarias Tesfamenkerios            

VILLMARKSNETT

 • Marius Marken
 • Marius Oksfjellelv
 • Gunnar Moxnes

BLIX

 • Tor Bøe

TROLLFJORD

 • Stefan Skagtun
 • Arve Bjarnesen
 • Alexander Petterson
 • Remi Knutsen

Sertifisering for Fiberprosjekt starter i løpet av 2022