Standarder

Fiberforening.no har utviklet et sett med Best Practise dokumenter som beskriver en standard for alle deler av en Fiber leveranse i Norge. Arbeidet har tatt utgangspunkt i det svenske Robust Fiber arbeidet med tekniske standarder i regi av Stadsnätföreningen. I det norske arbeidet har vi også laget dokumenter med standarder for de kommersielle delene av en fiberleveranse.

Det er utarbeidet 7 tekniske standarder(Tek) som alle er basert på minimumskrav som må innfris for å tilfredsstille Robust Fiber standardene. Det er utarbeidet 4 kommersielle dokumenter(Kom) som gir veiledning og råd på disse delene av en fiberleveranse. 

Alt arbeidet utføreres av medlemmene selv gjennomdeltakelse i Teknisk Forum og Kommersielt forum. Alle dokumenter kontinuerlig skal forbedres og tilpasses endringer i markedet og nye versjoner av standardene skal publiseres jevnlig.

Som medlem har du og din bedrift tilgang til alle 11 Robust Fiber dokumentene i PDF. 

Kontaktperson: Jørn Slåtten – jorn@fiberforening.no / 98 23 93 13

Sertifisering​

Den mest optimale måten å sikre implementering av Robust Fiber standardene er å iverksette et Sertifiseringsprogram der bedrifter eller personer i fiberbransjen kan bevise sin kompetanse gjennom å fullføre et sertifiseringsprogram. Det er en ambisjon at Robust Fiber og tilhørende sertifisering skal legges til grunn som krav/ beskrivelse i en bestilling på de forskjellige delene i fiberbransjen. Sertifisering skal kunne utføres på person- og bedriftsnivå og vil totalt omfatte 5 forskjellige sertifiseringer. Disse er kort beskrevet under. 

Sertifisering vil i første omgang foretas av Edugrade AS. På sikt skal flere aktører kunne tilby sertifisering. Ønsker du eller din bedrift å bli sertifisert, ta kontakt direkte med Erik De Pablos. 

Kontaktperson: Erik de Pablos –  erik.depablos@edugrade.se / +46 70-372 98 61

Teoretisk eksamen. Rettet mot bestillere, prosjektledere, veiledere og planleggere. Fokuser på hele prosjektet fra start til slutt.

Teoretisk og praktisk eksamen. Rettet mot den utøvende part og arbeidsledere ved et graveoppdrag.  Fokus på utgravningsmetodikk, inkludert referanser til utgravningsforskrifter og felles veiledning Praktiske trinn i håndtering og skjøting av rør.

Teoretisk eksamen. Rettet mot befaringsinspektøren. Fokuser på inspeksjonsprosessen og kritiske kvalitetsparametere i fiberprosjekter.

Teoretisk og praktisk eksamen. For montører som utfører arbeid fra siste punkt i hovedkabelnettverket, til sluttpunktet inne hos sluttkunden Fokus på grunnleggende kunnskap i fiber, installasjonsrelevant måling Praktiske trinn i installasjon i node, koblingsskap og veggkontakter samt sluttesting med lyskilde og kraftmåling.

Teoretisk prøve. For kommersielle personer som f.eks marked, salg, administrasjon og ledelse. Tar for seg områder som er vanlig og smart for en fiberaktør å både han kunnskap om og oversette. Dette er tatt ut i forslag og ikke minimumskrav og omfatter blant annet kundetilfredshet og personvern

Teoretisk og praktisk eksamen. For teknikere som utfører arbeid i hele nettverket, inkludert stamnett og transportnett. Fokus på inngående kunnskap innen fiber, installasjon og måleteknologi Inkluderer undersøkelse for Fiber montør samt arbeid i koblingsboks og panel, og maling med OTDR.

De som er Sertifisert

Under følger en liste over de som er har gjennomført og bestått sertifisering innen Robust Fiber i de forskjellige kategoriene:

  • Delt på disse sertfiseringer
    • – Fiber Montør
    • – Fiberprosjekt
    • – Fiber Teknikker
    • – Gravemetodik

Godkjente Sertifiserings- og kurs partnere

Under følger en liste over aktører som er godkjent av Fiberforeningen til å gjennomføre kurs og/eller sertifisering innen Robust Fiber.

Sertifisering

Godkjent Befaringsinspektør

Under følger en liste over de som har gjennomført sertifisering innen Befaringsinspektør

Bestill Sertifisering- og Kurs