Fiberforeningen styrker laget

Pressemelding 14. februar 2024

– Foreningen vokser, og kravene skjerpes. Nå skal Varog Kervarec bidra i kommunikasjons- og myndighetsarbeidet, sier leder Jørn Slåtten.

Fiberforeningen teller i dag 85 medlemmer, og den fine veksttakten fortsetter. Med veksten kommer også høyere forventninger og en profesjonalisering av driften.

 Økende medlemsmasse betyr at vi tar plass i landskapet på en annen måte enn før. Hittil har vi brukt mest tid på å være en serviceorganisasjon. Nå må vi i større grad også ta posisjoner og være en tydelig stemme mot myndighetene, sier leder i Fiberforening.no, Jørn Slåtten. 

Bred erfaring fra bransjen
Varog Kervarec har jobbet i telesektoren i over 20 år, og kjenner den fra mange roller.

Jørn Slåtten og Varog Kervarec

–  Mest synlig for bransjen var jeg nok i årene som konferansearrangør, journalist og redaktør i aviser rettet mot telefolket. Men jeg har også bakgrunn fra Netcom, jeg har hjulpet Telenor i selskapets kundekommunikasjon, og jeg har virket for noen av de største, digitale plattformtjenestene i verden, eksemplifiserer Kervarec.

Inntil nylig var han direktør for kommunikasjon- og samfunnskontakt i Huawei Norge. Der ble han fortrolig med leverandørperspektivet.

– Fordi jeg har jobbet for amerikanske og kinesiske aktører, vet jeg litt om hvordan de digitale verdikjedene er skrudd sammen. Og fordi jeg har vært både aktør og observatør i Norge, vet jeg litt om hvordan den norske televirkeligheten ser ut, sier Kervarec.

Skal bli hørt
Slåtten forsikrer at Fiberforeningen ufortrødent fortsetter det praktiske arbeidet, for eksempel med bransjenormen «Robust fiber».

– Foreningen skal med andre ord øke innsatsen på vegne av medlemmene. Bransjen står i en brytningstid, hvor nye lover og reguleringer treffer med stor kraft. Se bare på den nye ekomloven, åpningen av fibernettene, eller den nye loven om digital sikkerhet – her må vi passe på at beslutningstakerne hører stemmen til de som bygger Norges digitale ryggrad, altså medlemmene våre, sier han.

Kervarec startet arbeidet for Fiberforeningen 1. februar. Han jobber med kommunikasjon, konferanser, og myndighetsdialog.

For mer informasjon, kontakt:
Jørn Slåtten, mobil 982 39 313

Om Fiberforeningen:
Fiberforening.no er en serviceorganisasjon for og med selskaper i fiberbredbåndsindustrien i Norge. Foreningen skal være et nav for kunnskap og veiledning i fiberrelaterte saker, samt ivareta medlemmenes interesser og verdier i markedet og overfor myndigheter. Foreningen skal også være en naturlig møteplass for likesinnede, og en arena for nye initiativer. Foreningen har som grunnpilar å bidra til at verdiskapning som er skapt lokalt, forblir i regionen.