Fiberforening.no

Årsmøte

Årsmøte

På starten av hvert år, arrangerer Fiberforeningen årsmøte. Årets møte ble holdt 17. januar.

Årsmøtet består av presentasjoner og workshop-diskusjoner i grupper, samt gjennomgang av resultat, budsjett og saker som vi ønsker at årsmøtet skal stemme på.

12:00

Agenda 17. januar 2024

11:00 Registrering
12:00
Velkommen

Jørn Slåtten, leder i Fiberforening.no

Jørn Slåtten har gleden av å ønske velkommen til årsmøtet 2024

12:10
Offentlige anskaffelser, klima og miljøkrav

Camilla Broch Pedersen, Nkom og Torgeir Waterhouse, Otte AS

Det vil være krav om klimavekting i offentlige anskaffelser fra og med 1 januar 2024. Dette vil også inkludere bredbåndsutbygging og tilskuddsmidler. 

Camilla Broch Pedersen fra Nkom er til stede og vil fortelle om de nye anskaffelseskriteriene og støtteordningen for 2024.  Hvorfor er Nkom her med så mange representanter, og hvorfor haster det?

Nicolai Løvdal er Nkoms nye bærekraftsansvarlig kommer for å fortelle kort om Nkoms ambisjoner fremover.

Ellers har det skjedd mye i 2023 med disse sakene som hovedpunkter:
 • Regulering / Åpne nett
 • Love om digital sikkerhet.

Foreningen har en egen arbeidsgruppe som har jobber med myndighetsarbeidet. Denne gruppen vil presentere sitt arbeid i foran medlemmene som foredrag to i denne sesjonen.

Foreningen har i 2023 løftet sitt arbeid med høringer og myndighetskontakt. Vi har kommet langt med dette arbeidet og har innledet et velykket samarbeid med Otte AS og dermed fått Torgeir Waterhouse som vår ekspert på laget.

13:00
Oppgaver og ansvar ved utvikling av nettene

Kjell Arne Besseberg, Technogarden

Det mye jobb med drift og vedlikehold av nettene som er bygget og skal bygges. Staten setter stadig tydeligere krav til nett, dokumentasjon, kvalitetsparametere og videre utbygging av nettene. Vårt eget Robust Fiber program, med støtte fra Nkom og NEK, er med å sette standard for hvordan våre nett skal være best mulig rustet for fremtiden – både kvalitetsmessig, bærekaftsmessig og sikkerhetsmessig.

Dette medfører også ansvar både for netteier og aktører i verdikjeden som får oppdrag med videre utvikling og utbygging av nettene. Kjell Arne Besseberg fra Technogarden har vært en aktiv bidragsyter i Robust Fiber prosjektet i flere år. Han vil belyse de mange aspektene man bør ta hensyn til ved bygging og vedlikehold av bredbåndsnettene – inkludert verdien av en befaringsinspektør.

I foreningen kaller vi dette LIFE CYCLE MANAGMENT der vi også har en egen arbeidsgruppe som har jobber med teamet. Denne gruppen vil presentere sitt arbeid i foran medlemmene som foredrag to i denne sesjonen.

Sesjonen av avsluttes med workshop om temaet.

Nkom er tilstede og vil både besvare spørsmål og delta i workshop

14:00
Lunsj
14:40
Tilgang til nett

Advokat Ole Tokvam i Bing Ræder

Foreningens medlemmer får stadig oftere henvendelser med forespørsler om tilgang til nettene de har bygget. Både passive og aktive. 
I lys av mange nye lover, forskrifter og den kommende reguleringer opplever mange aktører at det er vanskelig å navigere rett når disse forespørslene kommer.

Foreningen har derfor igangsatt et arbeid for å utvikle en veileder medlemmene kan bruke i slike tilfeller. Vi har nedsatt en arbeidsgruppe og inngått samarbeid med en juridisk ekspert på området. 

Ole Tokvam, Advokat fra RæderBing, vil presentere Versjon 1.0 av veilederen sammen med arbeidsgruppen.

Deretter går vi i workshops og  jobber frem innspill til en endelig veileder Versjon 2.0 

15:45
Nyheter, verdiøkende tjenester & utvikling

Foreningen ønsker hvert år å presentere nye løsninger og tjenester som vi tror kan ha en verdiøkende effekt for medlemmene.

Årdalsnett ved Paula Fykse

Et støttesystem ved navn INA har sydd sammen hverdagen for både Årdalsnett, kunder og alle deres samarbeidspartnere på én plattform. Det har gitt store fordeler, økt kvalitet, bedre kontroll og  lavere kostnader. Markedssjef Paula Fykse presenterer INA med god støtte fra kunde case fra blant annet Modum KableTV

16:00 Pause
16:10
Fra foreningen - formell del

Jørn Slåtten

Årsmøtet avsluttes med den formelle delen med valg og gjennomgang formelle saker i foreningen. Alle valg foretas direkte i møtet.

Nødvendige underlag som bla regnskap sendes ut 2 uker før møtet.

Merk: To styreplasser på valg – meld din interesse nå!

 • Styrevalg – 2 plasser på valg
 • Regnskap 2023
 • Budsjett 2024
 • Veien videre for foreningen & styrets vurderinger
 • Utdeling av sertifiseringsbevis 
 • Nye medlemmer
 • Eventuelt
17:00 Sosial del
Sosial del

Mingle, dinner og birds of a feather

Etter den formelle delen av Årsmøtet skal vi fortsette kvelden på GASTRO BAR. Dette er en bar og restaurant som ligger vegg-i-vegg med lokalene til Hafslund Fiber.

 • 17.00 – Øl og mingle på egen ansvar ( noen drar og skifter)
 • 18:00 – Vordrink fra foreningen
 • 19.00 – Middag 
 • 20.00 – Awards
 • 21.00 – Birds of a feather
 • 23.00 – Avslutning