Tema: Årsmøte

Tidspunkt: 10:00

Regulering, åpning av nett

  • NKOM/Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) TBD
  • Dikstriktsenergi (DEFO) – TBD
  • Worksshops og gruppesamtaler

Robust fiber

  • Robust Fiber v2.0
  • Kurs og sertifisering
  • Worksshops og gruppesamtaler

Tjenester

  • Verdiøkende tjenester 1
  • Verdiøkende tjenester 2

Sosial del

  • Mingle, øl og middag