Hjem

OM FIBERFORENING.NO
Fiberforening.no sin grunnpilar for å eksistere er å ivareta medlemmers interesser og verdier som et overordnet interesseorgan. Medlemmer er i hovedsak regionale og lokale netteiere og tilhørende aktører.

Fiberforening.no ble etablert som et selvstendig  organ i januar 2017. Dette hadde utspring i at mange regionale og lokale aktører ønsket tydelig talerør og møteplass for å ivareta lokale interesser og verdier. Det er flere grunner for å etablere Fiberforening.no. Blant annet:

   • Ivareta medlemmers interesser som et overordnet interesseorgan
   • Være et fora for diskusjon og initiativ til samarbeid mellom regionale aktører.
   • Utøve en felles stemme for regionale og lokale netteiere, for å få større gjennomslag.
   • Være påvirker, drive debatt og sette båndbredde på agendaen, som bidrar til økt
    bredbåndbygging for bedrifter og privatpersoner i IKKE-urbane strøk.
   • Forberede regionale aktører på hva nye forretningsmodeller betyr – muligheter og
    utfordringer og konsekvenser av ikke å agere.
   • Etterstrebe å jobbe sammen med andre interesseorganisasjon for økt
    gjennomslagskraft.


HISTORIE
Fiberforening.no ble offisielt lansert som selvstendig organ 22. mars 2017 på Telecom World i Dublin.

Jørn Slåtten leder arbeidet som med å etablere foreningen som Formann i Fiberforening.no

SAKER
Fiberforening.no skal ivareta sine medlemmers interesser og verdier på en optimal måte.
Mange saker kommer til overflaten som initiativ fra våre medlemmer og som vi blir enige om å jobbe aktivt med. Dette kan være UTOVER overfor myndigheter eller andre offentlige instanser, men kan også være knyttet til helt andre målgrupper INNOVER. Dette kan f.eks være opplæring om et tema til en gitt målgruppe i en begrenset region.

Disse sakene jobber vi med nå:

Raskere utbygging i Norge – 100 % dekning i 2023

 • Fiberforening.no jobber med et prosjekt for å muliggjøre en raskere utbygging av fiber i regionene i Norge. Hør om prosjektet på Telecom World 17-19 april
 • Formann Jørn Slåtten går på scenen for å fortelle hvordan store deler av Norge kan få fiberdekning – mye raskere enn med dagens plan. Det er spesielt ikke-utbane strøk som ligger etter på Fiberutbygging fordi kostnaden er større enn inntektspotensialet. Vi oppfordrer regionale fiber-aktører til å høre hva Fiberforening.no mener skal til for å kunne øke utbyggingstakten.

Bistand til kommuner ved søknader

 • Kommuner har ikke alltid den kompetanse som behøves for å søke om støtte til utbygging. Utbygging er ofte er viktig for lokal samfunnet og Fiberforening.no kan bistå med å peke den som søker i riktig retning og til rett person. Fiberforening.no er en tilrettelegger med kontaktnett og bidrar til å påvirke at prosessene rundt utlysing og vilkår blir rundere for søkeren.
 • Sentralt kan være hva betyr Fiber betyr for samfunnet i dag?

AMS og Smarte hus

 • Ufarliggjøre, spre kunnskap veilede om mulighetene ved AMS og SMARTE hus for kunder og netteiere

IOT & Digitalisering

 • Forberede regionale aktører på hva Nye forretningsmodeller betyr –muligheter og utfordringer og konsekvens av ikke å agere

Digital agenda 

Verdi av flere nett vs Sikkerhet

 • Lokale og nasjonalt er flere nett viktig å tenke i situasjoner der noe ryker. Samfunnet er snart 100 % avhengig av å være ONLINE. Samarbeid mellom regionale aktører
 • Feildokumentasjon av hvor det ligger 1, 2, 3 eller fiber separate føringsveier for Fiber.
  • Beslutninger om utbygging for robuste nett(Nkom) kan risikeres å gjøres på feil grunnlag
  • Konsolideringer kan gjøres på feil grunnlag.

Forvaltning av infrastruktur

 • Bistå kommuner med forvaltning av digital infrastruktur, både for drift og utleie.

Nasjonalt og lokalt

 • Skape en balanse mellom Nasjonale aktører og regionale aktører
 • Legge til rette for et større Samarbeid på lag 2 Ethernet med sammenknytning av regionale nett.

BLI MEDLEM
Interessert i å bli medlem i Fiberforeningen? Slik blir din bedrift medlem:
Fyll inn informasjon på linken under og send inn, så vil formann i Fiberforeningen Jørn Slåtten ta kontakt.

MELD MEG INN

 

Har du spørsmål kan Jørn Slåtten kontaktes direkte:
kontakt@fiberforening.no / 98 23 93 13

Hva koster det?
Årskontingent er på kr. 25.000,-
Betales 2 deler på 12.500 i januar og august.
For bedrifter med mindre enn 1000 kunder er årsavgiften 12.500,-

KONTAKT
Lurer du på noe som helst?
Kontakt oss:
Formann:
Jørn Slåtten:
kontakt@fiberforening.no / 98 23 93 13

Andre i styringsgruppen i Fiberforeningen
Gunlaug Egeland – gunlaug.egeland@varanger-kraft.no
Ole Petter Hatlevoll – oph@sognenett.no

EVENTS

Fiberforeningen er tilstede på mange arrangementer. Vi holder ofte foredrag på eksterne konferanse, men vi arrangerer også våre egen happenings.

Påmelding foregår via: kontakt@fiberforening.no

3-5. april, Telecom World – Praha
Tilstede på konferansen

2. mai, Carriers Forum – Oslo Plaza
Utvidet medlemsmøte for regionale Fiberaktører
Formann er konferansier på Carriers Forum kl 16.00
Styremøte

6. mai, Inside telecom konferansen – Strømstad
Rundebordskonferanse lukket i regi av Inside Telecom

X.  Oktober, Telecom World – sted ikke bestemt
Fiberforening.no holder foredrag
Utvidet Medlemsmøte 
Styremøte

X. November, Service provider day – Oslo
Fiberforening.no holder foredrag på nLogic sitt årlige arrangement

X. november, Inside telecom Høstkonferansen
Fiberforening.no tilstede

X. Desember, Åpent medlemsmøte – Oslo Plaza
Fiberforening.no åpent medlemsmøte – Tema lanseres senere
Lukket medlemsmøte på formiddagen
MiniKonferanse fra kl. 13.00