Jørn Slåtten

Fiberforening.no

Leder i Fiberforening.no

Om foredraget

Fiber/bredbåndsnettet er av nyere dato, og fiberforeningen er opptatt av denne infrastrukturen behandles slik at den er robust og fungerer for Norges befolkning i overskuelig fremtid. Bærekraft, vedlikehold og sikkerhet er viktige nøkkelord.

Om foredragsholderen

Jørn har lang fartstid fra Telecom og var sentral som VP marketing da Broadnet(Global Connect) tok posisjon som Norges ledende fiber-leverandør til bedriftsmarkedet. Han har senere startet, ledet og solgt flere selskaper. Jørn har stått i spissen med å bygge opp Fiberforening.no og leder i dag foreningen som har vokst kraftig de siste årene, og er i ferd med å sette store spor etter seg i telekom.

Takk for din påmelding!

En bekreftelse er sendt til deg på e-post.