Gunn Karin Gjul

Regjeringen

Statssekretær

Om foredraget

Varog Kervarec intervjuer statssekretær Gjul om viktigheten av fiber-infrastrukturen i Norge. Hvordan kan vi sikre at infrastrukturen vår er god nok for utenlandske selskapers datasatsing i Norge? Hvor bra må nettene være for at private og bedrifter kan utnytte alle muligheter som finnes på tjenester og teknologi, og hvordan bør et slikt nett forvaltes? Sikkerhet og bærekraft blir viktige stikkord i denne samtalen.

Om foredragsholderen

Gunn Karin Gjul er statssekretær i Digitaliserings- og forvalningsdepartementet. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Gjul har tidligere sittet på Stortinget i 20 år og representert Arbeiderpartiet. I perioden 2014-2021 var Gjul medlem av kollegiet i Riksrevisjonen. Før hun ble utnevnt til statssekretær hadde Gjul en ledende stilling i Fagforbundet. Gunn-Karin har i en periode også vært fungerende minister for kommunal- og distriktsministeren.

Kervarec er en analytisk kommunikatør med interesse for teknologi, politikk, likestilling, internasjonale forhold, handel og rettferdighet. Han har lang erfaring innen journalistikk og teknologi, og har blant annet jobbet i Inside Telecom, Tek.no og Telepress.

Takk for din påmelding!

En bekreftelse er sendt til deg på e-post.