Hjem >

Foredragsholdere >

Knut Bjørgaas

Knut K Bjørgaas

Knut K Bjørgaas

Direktør landsdivisjonen
Kartverket

Innrapportering av ledningsdata på kryss av etater

Kartverket og Nkom jobber sammen om en felles kongstanke der innsamling av data skal gjøres i samarbeid med felles systemer. 

Knut K Bjørgaas direktør for landsdivisjonen i kartverket forteller om hvordan dette kan realiseres ut fra kartverkets perspektiver. Knut har tidligere vært avdelingsdirektør for digitaliseringsdirektoratet med med ansvar for informasjonssikkerhiet, handlingsplanen for regjeringa sin digitaliseringsstrategi, deling og bruk av data samt nasjonale og internasjonale samarbeid. Knut har også erfaring fra Geodatarådet, Storebrand Livsforsikring og Statens pensjonskasse. 

Kartverket ble etablert i 1773 og er den eldste tekniske etaten i Norge som fremdeles er i drift. Oppgavene har endret seg i takt med digitalisering av samfunnet.Statens kartverk samler inn, systematiserer, forvalter og videreformidler offentlig geografisk informasjon.  De har en viktig rolle som nasjonal geodatakoordinator. Dette innebærer at de leder og samordner arbeidet med den nasjonale geografiske infrastrukturen i Norge. D

Om konferansen

Fiber – en del av Norges infrastruktur

På Årets FiberMagi vil vi se på sammenhengen mellom de forskjellige typene kritisk infrastruktur. Hvordan de påvirker livene våre – både hver for seg og samlet.

16 mars 2023 

Registrering fra 09:00

Programmet starter 11:00

Flere av våre foredragsholdere

Takk for din påmelding!

En bekreftelse er sendt til deg på e-post.