Hvorfor flyttes datasentre til Norge, og hvorfor skjer det nå?

Bjørn Rønning, Øyvind Espedalen og Simon Justnes

Bærekraft i fiberindustrien

Peter Lo-Curzio og Anna Idbrant

Teknologi som gjør vår barn overlegne

Johan Brand og Torgeir Waterhouse

Johan Brand og Torgeir Waterhouse

Hvordan ivareta både bærekraftshensyn og samtidig få til kostnadsreduksjoner i bredbåndsprosjektene? Og hva tenker EU fremover?

Anders Snøløs Topland

Seniorrådgiver

Business is war - Multi Domain Combat Cloud

Chand Svare

CTO

Hvordan sikre et godt bredbåndsnett for fremtiden?

Gunn Karin Gjul

Statssekretær