Hjem >

Foredragsholdere >

Jørn Slåtten

Jørn Slåtten

Jørn Slåtten

Leder i fiberforening.no

- Kritisk infrastruktur i 2050

Bør virkelig fiber infrastruktur forvaltes på samme måte som vann- og strømnettet?

Tema på årets fibermagi er hvordan vi bør forvalte kritisk infrastruktur i Norge.

Rør og ledninger for strøm og vann har vært sentralt for innbyggerne i Norge i nærmere 100 år, og vi er totalt avheng av dette hver dag. Bredebåndsinfrastrukturen har blitt stadig mer viktig og sammenstilles nå med vann og strøm. I denne sammenheng stiller leder i fiberforeningen spørsmål om hvordan kritisk infrastruktur skal vedlikeholdes og bygges ut videre til beste for Norges befolkning i fremtiden.

Det er indikasjoner på at strømnettet regionalt og nasjonalt har et etterslep som gjør at vi ikke er beredt for elektrifiseringen av Norge til blant annet lade opp elbiler. Det tyder nå også på at vannforsyningen til Stor-Oslo har lekkasjer og opp mot 40 % av vannet er borte før det når innbyggerne. Har vi da forvaltet kritisk infrastruktur på optimal måte de siste tiårene?

Fiber/bredbåndsnettet er av nyere dato, og fiberforeningen er opptatt av denne infrastrukturen behandles slik at den er robust og fungerer for Norges befolkning i overskuelig fremtid. Tilgang til nettet er avgjørende for kommunikasjon, sikkerhet og innovasjon og det må forventes en oppetid på nær 100 %.

Bør kritisk infrastruktur behandles på samme måte som strøm og vann, eller bør vi tenke nytt og annerledes for å sikre Norges fremtid spør leder av fiberforenig.no Jørn Slåtten.

Sjekk inn på fibermagi-konferansen og lytt til diskusjonen om hvordan Norges kritiske infrastruktur bør forvaltes opp mot 2050.

Jørn har lang fartstid fra Telecom og var sentral som VP marketing da Broadnet(Global Connect) tok posisjon som Norges ledende fiber-leverandør til bedriftsmarkedet. Han har senere startet, ledet og solgt flere selskaper. Jørn har stått i spissen med å bygge opp Fiberforening.no og leder i dag foreningen som har vokst kraftig de siste årene, og er i ferd med å sette store spor etter seg i telekom.

Om konferansen

Fiber – en del av Norges infrastruktur

På Årets FiberMagi vil vi se på sammenhengen mellom de forskjellige typene kritisk infrastruktur. Hvordan de påvirker livene våre – både hver for seg og samlet.

16 mars 2023 

Registrering fra 09:00

Programmet starter 11:00

Flere av våre foredragsholdere

Takk for din påmelding!

En bekreftelse er sendt til deg på e-post.