OM FIBER-magi 2020
VIKTIG: KONFERANSEN FLYTTES TIL 26. NOVEMBER GRUNNET SMITTEOPPBLOMSTRINGEN. ALLE KJØPTE BILLETTER VIDEREFØRES OG KAN BRUKES 26. NOVEMBER

Fiberforening.no har gleden av å invitere alle aktører som er involvert i en fiberleveranse til vår konferanse “FIBER-magi” den 26. november i Oslo. 

Hovedtema på konferansen er magien som utspilte seg i vinter med intens bruk av teknologi og fiberinfrastruktur for å holde Norge åpent. Dessuten vil Fiberforening.no vise frem sitt Robust Fiber/best practice prosjekt for en fiberleveranse fra A-Å i Norge.

Vi har foredragsholdere som spenner fra en skolerektor som forteller hvordan skolen holdt oppe ved hjelp av teknologi, statssekretær Chaffey, Torgeir Waterhouse og super coach Gyrid Beck Solberg som snakker om hva den teknologiske omstillingen krever av oss vanlige dødelige.

Konferansen blir arrangert i  forbindelse med Fiberforening.no sitt årsmøte onsdag 26. august, noe som betyr at mange av Fiberforening.no sine medlemmer vil være tilstede.

Konferansebillette inkluderer:

  • Konferanse og alle foredrag
  • Lunsj
  • Middag
  • Drikke – (en stund)

AGENDA

DEL 1; FOREDRAG: Kl 10.00
Første del er en blanding av politikere, rektorer og bransjefolk. Felles er at alle gjennom sine jobber har kjent på behovet for å utnytte teknologi i Corona-tiden.
:

 

Fiberforening.no / Jørn Slåtten – endelig en fiberstandard i Norge
Fíberforening.no forteller om Best Practice prosjektet som har resultert i Robust Fiber for Norge basert på det meget vellykkede prosjektet med samme navn i Sverige. Versjon 1 av den Norske versjonen er jobbet ut av et samlet medlemskorps og klargjort til årsmøtet 26. august. Foreningen gleder seg masse til å vise dette til resten av bransjen 27. august.

Fortum Fiber/ Ole Edvard Pedersen – Mørk fiber; mer viktig enn noen gang  
For første gang gang i Norge forteller Fortum Fiber om sin plan og reise i Norge med Ole Edvard Pedersen i Spissen.

KMD/ Paul Chaffey – fiber´n reddet Norge 
Statssekretær Chaffey i Kommunal-og moderniseringsdepartementet forteller om sine tanker om hvor essensielt jobben som allerede var lagt ned innen teknologi og fiber-infrastruktur var for å komme oss gjennom corona krisen – samt viktigheten av å fullføre jobben.

Rektor Anton Rygg – skolen reddet av teknologi
Rektor Anton Rygg ved Munkerud Skole i Oslo forteller hvordan skolen snudde seg rundt for å gi elevene et fullverdig skoletilbud vinteren 2020 og hvor avgjørende teknologi og infrastruktur var for å realisere dette.

LUNSJ; KL 13.00
Corona-vennlig stående MINGLE- lunsj  med WRAPS, mineralvann og kaffe

DEL 2; MIDLERTIDIG STENGT – MEN ÅPENT: Kl 14.00
I Del 2 av konferansen introduseres konseptet “midlertidig stengt – men åpent” som handler om hvordan vi omfavnet endring og teknologi i corona-tiden og akselerasjonen av digitaliseringen dette har medført.

Profesjonelt presentert der alle foredragene bygger på hverandre og pakket inn som et “show”. Det hele ledes av en konferansier som også fyller Carnegie hall som pianist og entertainer. Som et helt nytt konsept har vi gleden av presentere de fantastisk foredragsholderne:

Torgeir Waterhouse – vi kunne ikke stå igjen på perrongen
Torgeir Andrew Waterhouse starter ballet med foredrag om hvordan vi var prisgitt teknologien til å komme igjennom og deretter komme oss på beina igjen etter unntakstilstanden vi har opplevd i 2020.

Gyrid Beck Solberg- det startet med deg
Super-coach og motivator Gyrid Beck Solberg holder foredrag om at endringen for å utnytte teknologien i en verden i endring starter med DEG.

Eirik Norman Hansen – det teknologiske havet av muligheter var løsningen (venter på bekreftelse)
Eirik holder foredrag om de endeløse mulighetene som ligger i teknologien. At teknologien er fantastiske verktøy som gjør at vi mennesker kan skape enda bedre resultater. Eirik er kåret til Norges beste foredragsholder de siste to årene.

Salvador Baille – økonomisk Fix og  muligheter lokalt 
Salvador Baille samler trådene og gir oss svar på hvordan Norge, Oslo, Førde og Ola Nordmann skal få en økonomisk oppside av å ta endring og teknologien med seg videre i tiden fremover for å skape konkurransefortrinn.

Aksel Kolstad – drar trådene sammen.
«Midlertidig stengt – men åpent» om å omfavne endring og teknologi i denne verden i endring ledes av konferansier Aksel Kolstad – et oppkomme av energi og en pianist som fyller Carnegie Hall.

DEL 3; ENTERTAINMENT, MIDDAG OG MINGLE: Kl 18.00
Corona vennlig stående MINGLE- middag med ferdigpakkede tallerkener og god drikke.
Konferansier Aksel Kolstad tar oss med over i den sosiale delen med et kulturelt innslag av HØY klasse 

Offisielt arrangement avsluttes kl 21.00 

PRISER
Inkluderer inngang konferanse, alle foredrag, lunsj, middag og drikke(en stund)

  • EN person = 3.990.-
  • TRE personer = kr. 2.990 ( totalt kr. 8.970,-
  • Medlemmer i Fiberforening.no betaler halv pris med egen kampanjekode

 

OM CORONA & AVMELDING
Fiberforening.no er nøye på at våre gjester skal føle seg trygt og godt ivaretatt på FIBERmagi 2020.
De nye reglene sier at vi  nå kan være opp til 200 personer på en offentlig arena

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/endringer-i-korona-tiltak-fra-15.juni#arrangementer-opp-til-200-personer 

Skøyen Atrium som hoster konferansen er nøye på å smittevernsregler. Det blir rengjort med høy frekvens og det er plassert ut Antibac på mange steder. 

Påmeldingen til konferansen er bindende, men gir full refusjon dersom: 

  • myndigheter kommer med nye regler som gjør det umulig å gjennomføre konferansen.

  • frykt for smitte gjør at påmelding blir så lav at konferansen avlyses

  • dersom man er påmeldt og blir corona.smittet 

  

KONTAKT
Jørn Slåtten  – Formann Fiberforening.no
jorn@fiberforening.no / 98 23 93 12

 

Tidspunkt