Den teknologiske utviklingen går stadig raskere og påvirker flere mennesker enn noen gang. Fiberforening.no setter fokus på sikkerhet, installasjoner og tjenester i bredbåndsnettet frem mot 2030 på vår konferanse FIBER-MAGI 31. august i Deichmans nye bibliotek i Bjørvika ved Operaen.

Vi retter oss mot montørselskaper og netteiere, og har satt sammen en agenda med en blanding av fanatiske KEY-NOTES fra noen av Norges dyktigste innen sitt felt, faktiske leveranser/kunde case og workshops.

10:00

Del 1: Keynotes

Noen av Norges ledende på sine felt forteller om teknologi og sikkerhet frem mot 2030

Registrering fra 09:00

Velkommen til Fibermagi 2022

Jørn Slåtten, leder i Fiberforening.no

Jørn Slåtten har gleden av å ønske velkommen til Fibermagi 2022. Etter en annerledes digital hverdag gleder vi oss til å kunne møtes igjen, lytte til spennende foredrag og treffe bransjekolleger. 

Digital transformasjon i 200 år – 5G og nye muligheter.

Sven Størmer Thaulow, leder for Data Teknologi i Schibsted

Schibsted deler erfaringer fra konsernets utvikling gjennom snart 200 år. Vi få er et innblikk i mediekonsernets historie og utvikling og omfatter digitaliseringsprosess, FINN.no, VG.no og Schibstedt Next.

Cybersecurity som en del av hverdagen

Hans Christian Pretorius, Executive Director Cybersecurity KPMG

Hans Christian har over 20 års erfaring med alle områder av cybersikkerhet inkludert sikker digitalisering, tjenesteutsetting, deteksjon og hendelseshåndtering samt alle deler av forebyggende og proaktiv sikkerhetsarbeid. Hans Christian har vært leder for Norges nasjonale CERT (Computer Emergency Respons Center) som håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon. Han har også innehatt flere sentrale sikkerhetslederjobber i både privat og offentlige organisasjoner inkludert Politiet, Etterretningstjenesten og EVRY.

Utrulling av sertifiseringsprogrammet for Robust Fiber i fullgang

Jørn Slåtten, leder i Fiberforening.no

Best Practice prosjektet Robust Fiber er kommet langt og mange medlemmer er allerede sertifisert. Det settes nå krav til Robust fiber i bestillingen, anbud og ramme avtaler. Dette er sentralt for å øke kvalitet på infrastruktur og dokumentasjon i en hverdag bestående av mange teknologier.

Robust Fiber utfyller NEK standardene

Leif Aanensen, Administrerende Direktør i Norsk Elektronisk Komite

Administrerende direktør i NEK forteller om hvordan robust fiber utfyller NEK standardene og er med å bidra til å sikre implementering av standarder i Norge

Hverdagen etter Corona sett fra en bredbåndstilbyder?

Thomas Amundsen, Administrerende Direktør i GIG-networks

Vi nærmer oss hverdagen igjen i Norge og resten av verden. Men hva har Corona gjort med oss. Thomas fra GIG-networks har gjort et dypdykk i hvordan Corona har endret oss. På noen områder på kort sikt, mens på andre permanent. Hva har blitt bedre og hva er litt dårligere.

11:50 Lunsj

12:45

Del 2: Kundecase fra Fiberindustrien

I denne delen av programmet vil sentrale aktører, fra flere deler av verdikjeden i fiberindustrien, presentere konkrete kunde-case der de har løst utfordringer i samarbeid med kunde, samarbeidspartnere og leverandører på en forbiledlig måte.

Multi-ducting, hvordan øke kapasitet og sikkerhet i egne rør

Ved: Jon Kjetil Grimsrud (Fiberworks) og Roger Thoresen(Fiberdrift)

Fiberworks, Fiberdrift og Fremco presenterer et scenario med nye «Rør i Rør» teknologi der man kan øke kapasiteten i passive rør med flere hundre prosent. Dette kan være et viktig verktøy for å løse kapasitetsutfordringer i infrastrukturen i fremtiden.

Fiberteori

Ole Geir Olsen (Teleste) og Sanna Furre (Teleste)

Det er viktig å ha riktig kompetanse og kunnskap når et fiberanlegg skal bygges. Når man planlegger et anlegg er det viktig å ha teorien på plass, samtidig som man må kjenne til mulighetene man har og være klar over at det kan være forskjeller på teori og praksis. Med riktige valg i planleggingsfasen kan man spare tid og penger i FTTx utrullingen. Teleste setter fokus på dette i sin case-presentasjon om Fiberteori.

Fiber utenfor boksen

Inge Fossberg,( Hexatronic)

Spesialutviklede produkter gjør det mulig å legge fiber der tradisjonelle løsninger ikke kan benyttes. Hextaronic og deres samarbeidspartnere XX og YY presenterer et scenario der hyllevareløsninger ikke fungerer og skreddesøm er den beste og kanskje eneste løsningen

Plug & Play - spar tid og penger!

Kai Hals, Produktsjef, Foss AS

Foss har i flere år levert preterminerte løsninger som forenkler fiberinstallasjon. Foss har nå utviklet et konsept som kan leveres preterminert i begge ender, ekte Plug & Play! Ved hjelp av preterminerte veggbokser og flerfiberkontakter (MPO), er renseutstyr det eneste verktøyet installatøren trenger for å utføre fiberinstallasjon. Dette forenkler installasjonsjobben og man sparer tid og penger!

14:45 - Pause

15:00

Del 3: Gruppe og plenumsdiskusjon

Fiberforening ønsker at Fibermagi skal gi et kunnskapsløft til deltakerne som en viktig del av programmet. Dette skal bidra til at montører, prosjektledere og teknisk personell skal ha konkrete veiledere for å ta med seg hjem for å heve kvaliteten i sin arbeidshverdag. Konferansedeltakerne deles inn i grupper for å diskutere de fire presenterte kunde/leveranse case før vi møtes i plenum igjen.

Gruppearbeid / Workshop

Konferansedeltakerne deles i grupper for å diskutere de fire presenterte kunde/leveranse case.

Plenumsdiskusjon om gruppearbeidet

De forskjellige gruppene presenterer resultatet av sine diskusjoner som igjen danner utgangspunkt for en plenumsdiskusjon om hvordan vi øker kvaliteten på et fiberanlegg i fremtiden.

Avslutning og oppsummering

Leder i fiberforening.no Jørn Slåtten oppsumerer dagen før vi går over på den sosiale delen av arrangementet.

17:00 - Avslutning på den faglige delen

18:00

BEER & BURGER ON A BOAT MS/Bjørvika

Vi samles på den unike båten MS Bjørvika som ligger til kai rett bak Operaen. Båten er innredet som en cocktailbar i Caribien med alle rettigheter og har plass til MANGE, både i sol og regn. Vi får servert øl, DIGGE burgere og pølser fra grillen. 

Vi er ute og seiler til kl 21.30,  da fortsetter festen med båten liggende til kai frem til 23.30


Du skal ikke se bort ifra at det blir underholdning og overraskelser underveis heller.

Priser

Her finner du oversikt over priser

Priser inkluderer konferanse og middag samt tilgang til opptak av alle foredrag fra Fibermagi 2020. 

Ikke medlemmer

kr. 3990,-

Medlemspris

kr. 1990,-

Høydepunkter fra konferansen i 2020.