AGENDA ÅRSMØTE:

Tema: Implementering av Robust Fiber & Fremtidens teknologimix

Fiberforening.no har gleden av invitere til fysisk medlemsmøte i Oslo 3. november 2021. Temaet for årsmøte er hvordan vi skal sikre implementering av Robust Fiber, samt å diskutere hvordan  fremtidens teknologimix vil se ut. 

Møteinnkalling er allerede sendt ut, men vi vil gjerne at du melder på på linken under selv om du har akseptert møtei-nnkallingen.  Detaljer om lokasjon og hotel-deals kommer etter sommeren

Årsmøtet er gratis. Middagen koster kr. 500,- per person. 

MERK: Vårt årsmøte arrangeres dagen før Inside Telecom konferansen 4. november. Fiberforening.no skal holde foredrag og alle medlemmer får 25 % rabatt.

Del 1: Foredrag - kl 10:00

Første del består av relevante foredrag for dagens tema om implementering av Robust Fiber og morgensdagens teknologimix. Presentasjon og status om foreningen kommer også i del 1.

Del 2: Separate sesjoner - 11.00

Egne møter for leverandører og netteiere, teknisk og kommersielt forum og tejenesteforum. Spisset mot dagens tema om implementering av Robust Fiber og morgensdagens teknologi

Lunsj - 13.00 -14.00

Sosial og hyggelig lunsj med dine kollegaer i foreningen.

Del 3: Workshops - kl 14:00

Workshops i gruppere på tvers av medlemsmassen om dagens tema om implementering av Robust Fiber og morgensdagens teknologimix

Del 4: Alle oppsummering / styrevalg - kl 16:00

Vi samles for å presentere resultat av dagens diskusjoner. 

Valg av styre på årsmøtet.

Årsmiddag med awards og sertifikater - 18.00

Vi samles til årsmiddagen 2021. Her vil det bli formell utdeling av sertifiseringsbevis innen Robust Fiber og andre utmerkelser. 

Birds of a feather - 20.30

Scenen er åpen og microfonen er ledig. Uten føringer kan man utfordre og stille spennende spørsmål – og få svar.

Kontakt

Jørn Slåtten  – Formann Fiberforening.no
jorn@fiberforening.no / 98 23 93 12