Tema: Implementering av Robust Fiber & Fremtidens teknologimix

Fiberforening.no har gleden av invitere til fysisk medlemsmøte i Oslo 3. november 2021. Temaet for årsmøte er hvordan vi skal sikre implementering av Robust Fiber og utvikling av tjenester og forum for å bistå medlemmene på best mulig måte. På “birds of a feather” etter middagen skal vi også diskutere hvordan fremtidens teknologimix vil se ut.

Medlemsmøtet er gratis. Medlemsmiddagen koster kr. 800,- per person. (Lokaler og servering har dessverre blitt noe dyrere etter at vi byttet dato. Vi har derfor blitt nødt til å øke prisen for middag til kr. 800 – som da også inkluderer lunsj.)

MERK: Vårt årsmøte arrangeres dagen før Inside Telecom konferansen 4. november. Fiberforening.no skal holde foredrag og alle medlemmer får 25 % rabatt.

HVOR: Dronning Eufemias gate 16 i Bjørvika, hos Rejlers

PÅMELDING: Møteinnkalling er allerede sendt ut, men vi vil gjerne at du melder på på linken under selv om du har akseptert møteinnkallingen.

DEL 1: Robust Fiber - fra penn til implementasjon, 10.00

Første del består av relevante foredrag for dagens tema om implementering av Robust Fiber

Foredrag

“Nå er det implementasjon som gjelder !”

  • Leder i Foreningen snakker om at den viktigste jobben nå er implementering og lanserer Sertifiseringsprogrammet i detalj sammen med Edugrade.
  • Jørn Slåtten – Leder Fiberforening.no og Erik de Pablos Edugrade“Økte krav til nett på land” 

Økte krav til nett  land”  

  • Tampnet er en av verdens ledende aktører inne undersjøisk fiberinfrastruktur. De opplever store forskjeller i kvalitet på nett og dokumentasjon avhengig av hvilket land de går i land i. Dette kan bedres med tydelige standarderer og krav som implementers.
  • Cato Lammenes & Eivind Østerli – Tampnet Carrier

“Robust fiber inn i pensum” 

  • Fagskolen i innlandet ser stor verdi i at “noen” har klart å lage en standard for fiber-bransjen – og med høy kvalitet. De implementerer derfor nå Robust Fiber i pensum for de som utdanner seg til å lede fiberprosjekter eller avdelinger med fibermontører. 
  • Tom Jakobsen – Fagskolen innlandet

Implementering i praksis i Finnmark

  • Anbud med bestilling med krav om Robust Fiber og befaringsinspektører for å kontrollerer arbeidet 
  • Tony Kolstrøm – Varanger Kraftutvikling / Kjell Arne Besseberg – Technogarden / Jørn Slåtten 

Separate gruppe-møter/arbeid – om hvordan vi skal få fortgang i implementasjon av standardene i Robust fIber. 

  • Leverandører og Netteierer blandes i grupper for å diskutere på tvers  
  • Leverandører og Netteierer har separat møter om å lande på tiltak, Commitment og krav 

Presentasjon i plenum

  • Leverandører og Netteiere presenterer hva de har kommet frem til

Lunsj: 13.00 - 14.00

DEL 2: Tjenester & Forum - for fremtiden, 14.00 

Første del består av relevante foredrag for dagens tema om implementering av Robust Fiber

Foredrag

Forumene

  • Ledere av teknisk, kommersielt og tjeneste-forum innleder

“Ekomportalen – pålegg og muligheter”

  • Nkom har lansert Ekomportalen som henger tett sammen med bredbåndsutbyggingsloven. Dette er et arkiv for informasjon om passive nettverks der blant annet og stolper skal rapporteres inn – slik at andre kan få en oversikt over hvem som har bygget hvor. Dette er en pålegg som kan skape både muligheter og utfordringer.
  • Camilla Broch Pedersen – Nkom

“En sikker måte å bygge gode rutiner og følge loven”  

   • Nye reglerforskrifter og portaler er kommet og myndighetene strammer inn vår bransje som den bør som kritisk infrastruktur som vei,
    vann og strøm.  Hvordan kan store og små aktører forholde seg til dette og utnytte muligheter samtidig som følger loven
     
     • Tone Søfting – Rejlers

Separate gruppe-møter/arbeid 

 • Separate møter for teknisk og kommersielt forum og tjenesteforum
  • Teknisk forum  
  • Veien mot Versjon 2.0 – hva skal inn? 
  • Gjennomgang av dagens standarder 
  • Nye medlemmer i forumet 
  • Arbeids Struktur  

Kommersiellt forum

  • Videreutvikling av Versjon 1.0

Tjeneste forum 

  • Hvilke tjenester bør presenters for medlemmer i 2022.

Presentasjon i plenum fra DEL 2

  • Forumene presenterer hva de har kommet frem til

BREAK / Kaffe; 15 min break (vi samles i plenumsal igjen)

DEL 3: Oppsummering og Styrevalg; 16.00

Oppsummering

  • Vi samles for å presentere resultat av dagens diskusjoner

Styrevalg

  • Valg av styre  årsmøtet. 
   • Valgkommite ved Robert Olsen og Øyvind Sandaa

DEL 4: Årsmiddag med awards og sertifikater - 18.00

 • Årsmiddagen 2021, med formell utdeling av sertifiseringsbevis innen Robust Fiber og andre utmerkelser 

DEL 5: Birds of a feather - 20.30;

Sosialt etter middag for alle der Scenen er åpen og microfonen er ledig.

 • Uten føringer kan man utfordre og stille spennende spørsmål – og få svar.

Tema: Bransjen må forholde seg til en ny teknologi mix  

 • Satelitt, 5G, kobber, fixed wireless – en kombinasjon å ta inn inn over seg 

Kontakt

Jørn Slåtten  – Formann Fiberforening.no
jorn@fiberforening.no / 98 23 93 12