Fiberforening.no

Årsmøte 2023

Velkommen til Årsmøte 2023!

I år har vi en spennende agenda der vi vil fremheve Life Cycle Management, om hvordan fibernett driftes og vedlikeholdes, 5G-muligheter for regionale aktører og muligheter for innkjøpssamarbeid i foreningen. Dessuten kommer Dansk Energi for å fortelle om åpne nett i Danmark.

Som vanlig vil formatet væren blanding av presentasjoner og workshop-diskusjoner i grupper. Nkom vil være til stede og delta i diskusjoner og webshops om åpne nett, 5G og Life Cycle Management.

Vi vil også ha gjennomgang av resultat, budsjett og saker som vi ønsker at årsmøtet skal stemme på.

Vi skal være sentralt i Oslo i Rejlers AS sine lokaler i Bjørvika, der vi også var på årsmøtet i 2021.

Sted: Auditoriet Dronning Eufemias Gate 16

11:00

Agenda

09:00 Registrering
11:00
Velkommen

Jørn Slåtten, leder i Fiberforening.no

Jørn Slåtten har gleden av å ønske velkommen til årsmøtet 2023

11:10
Åpne nett i Danmark

Morten Trolle, Dansk Energi

Morten Trolle kommer Norge for å fortelle om erfaringer med åpning av nett i Danmark.

Spørsmål i plenum

11:50
Stolpene er ikke fulle likevel?

Nordiconsult

Ny teknologi, kunnskap og regler skaper nye muligheter i stolper som tidligere har blitt betraktet som fulle. Nordiconsult deler av sin erfaring. 

12:10
Regionale 5G nett

Arbeidsgruppe 5G prosjekt

Hvilke muligheter kan regionale 5G nett ha for medlemmene i fiberforeningen? Arbeisdgruppen har utarbeidet en ABC, og gir en kort oppsummering. 

Workshop

Vi deler oss inn i grupper, og presenterer funnene i plenum fra scenen

13:00
Lunsj
13:45
Sak om Stortingsmelding 9

Per Øivind Skard og Torgeir Waterhouse, Otte AS

I ly av krigen i Ukraina har Regjeringen kommet med Stortingsmelding 9 om nasjonal kontroll og digital motstandskraft. Her redegjør regjeringen for behovet for en helhetlig og langsiktig tilnærming til nasjonal sikkerhet.

Torgeir Waterhouse og Per Øivind Skar har lang erfaring fra sikkherhetsspørsmål og er tett på myndighetene. På årsmøtet vil de presentere stortingsmeldingen og mene noe om hvordan Foreningen bør forholde seg til denne. 

14:10
Life cycle management

Arbeid med fibernettet slutter ikke når fiber er lagt i bakken. Vi ser på hvordan vi best mulig tar vare på investeringene og infrastrukturen som er lagt.

Workshop

Vi deler oss inn i grupper, og presenterer funnene i plenum fra scenen

15:00 Pause
15:10
Ekstra kapasitet når det gjelder - (Venter på avklaring)

Coromatic

Coromatic designer, bygger og drifter teknisk infrastruktur på en energieffektiv måte. De kan levere spennende løsninger som ferdig bygde nodebuer klargjort med termineringspunkter og strøm. 

15:25
Innkjøpssamarbeid

Hvordan bruke foreningen som et organ for innkjøpssamarbeid?

Workshop

Vi deler oss inn i grupper, og presenterer funnene i plenum fra scenen

16:10
Fra foreningen

Jørn Slåtten og Camilla Brataas

  • Styrevalg
  • Stemming over nye vedtekter
  • Veien videre for foreningen
    • Presentasjon av medlemssurvey og styrets vurderinger
  • Utdeling av sertifiseringsbevis 
  • Nye medlemmer
  • Eventuelt
18:00 Middag
Sosial del

Dronning Eufemias gate 8

  • Mingle, øl og middag
  • Birds of a feather

Påmelding

Årsmøte  2023

Påmelding - Årsmøte 2023

I skjemaet under kan du melde deg på fibermagi og årsmøtet. Fibemagi koster 2 990,- som ordinærpris og 1 990,- for medlemmer. Årsmøtet er gratis og kun for medlemmer. Kostnader til middag vil tilkomme for begge arrangementene.

KONTAKTINFO:
ÅRSMØTE:
FIBERMAGI:

Påmelding er bindende etter 01.03.2023