Den teknologiske utviklingen stadig raskere og påvirker flere mennesker enn noen gang. Fiberforening.no setter fokus på sikkerhet, nett, installasjoner og tjenester i 2030 på vår konferanse Fibermagi 31. august i Deichmans nye bibliotek i Bjørvika ved Operaen.

Vi retter oss mot montørselskaper og netteiere og har satt sammen en agenda med en blanding av fantastiske KEY-NOTES fra noen av Norges dyktigste innen sitt felt, faktiske leveranser/kunde case og workshops.

Faglig agenda

Del 1: Keynotes

Høyere kvalitet i bredbåndnettene med Robust Fiber standarder mot 2030

Jørn Slåtten, leder i Fiberforening.no

Best Practice prosjektet Robust Fiber er kommet langt og mange medlemmer er allerede sertifisert. Det settes nå krav til Robust fiber i bestillingen, anbud og ramme avtaler. Dette er sentralt for å øke kvalitet på infrastruktur og dokumentasjon i en hverdag bestående av mange teknologier.

Digital transformasjon i 200 år – 5G og nye muligheter.

Sven Størmer Thaulow, leder for Data Teknologi i Schibsted

Schibsted deler erfaringer fra konsernets utvikling gjennom snart 200 år. Vi få er et innblikk i mediekonsernets historie og utvikling og omfatter digitaliseringsprosess, FINN.no, VG.no og Schibstedt Next.

Cybersecurity som en del av hverdagen

Hans Christian Pretorius, Executive Director Cybersecurity KPMG

Hans Christian har over 20 års erfaring med alle områder av cybersikkerhet inkludert sikker digitalisering, tjenesteutsetting, deteksjon og hendelseshåndtering samt alle deler av forebyggende og proaktiv sikkerhetsarbeid. Hans Christian har vært leder for Norges nasjonale CERT (Computer Emergency Respons Center) som håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon. Han har også innehatt flere sentrale sikkerhetslederjobber i både privat og offentlige organisasjoner inkludert Politiet, Etterretningstjenesten og EVRY.

Hverdagen etter Corona sett fra en bredbåndstilbyder?

Thomas Amundsen, Administrerende Direktør i GIG-networks

Vi nærmer oss hverdagen igjen i Norge og resten av verden. Men hva har Corona gjort med oss. Thomas fra GIG-networks har gjort et dypdykk i hvordan Corona har endret oss. På noen områder på kort sikt, mens på andre permanent. Hva har blitt bedre og hva er litt dårligere.

Del 2: Kundecase fra Fiberindustrien

I denne delen av programmet vil sentrale aktører fra flere deler av verdikjeden i fiberindustrien presentere konkrete kunde-case der de har løst utfordringer i samarbeid med kunde, samarbeidspartnere og leverandører på en forbiledlig måte.

Teori

Foredragsholdere fra flere deler av verdikjeden

Vi setter fokus på teorien som ligger til grunn for en leveranse/installasjon av et helt fiberanlegg. Det er ofte stor forskjell på teori og praksis som påvirker den endelige kvaliteten i et fiberanlegg. Flere aktører fra verdikjeden vil være med å presentere et faktisk kunde/leveranse case med utgangspunkt i teori og praksis.

Blåsing

Foredragsholdere fra flere deler av verdikjeden

Vi setter fokus på blåsemetoder som en del av en leveranse av et fiberanlegg, og ser dette i sammenheng med den totale fiberleveransen. Flere aktører fra verdikjeden vil være med å presentere et faktisk kunde/leveranse case med utgangspunkt i blåsemetoder.

Fiber

Foredragsholdere fra flere deler av verdikjeden

Vi setter fokus på glasset og den faktisk fiberen som en del av en leveranse av et fiberanlegg, og ser dette i sammenheng med den totale fiberleveransen. Type glass kan ofte påvirke kvaliteten på et fiberanlegg mer enn man er klar over. Flere aktører fra verdikjeden vil være med å presentere et faktisk kunde/leveranse case med utgangspunkt i de forskjellige type glassene.

Måling

Foredragsholdere fra flere deler av verdikjeden

Vi setter fokus på målemetoder som en del av en leveranse av et fiberanlegg, og ser dette i sammenheng med den totale fiberleveransen. Flere aktører fra verdikjeden vil være med å presentere et faktisk kunde/leveranse case med utgangspunkt i målemetoder.

Del 3: Gruppe og plenumsdiskusjon

Fiberforening ønsker at Fibermagi skal gi et kunnskapsløft til deltakerne som en viktig del av programmet. Dette skal bidra til at montører, prosjektledere og tekniskpersonell skal ha konkrete veiledere for å ta med seg hjem for å heve kvaliteten i sin arbeidshverdag. Konferansedeltakerne deles i grupper for å diskutere de fire presenterte kunde/leveranse case før vi møtes i plenum igjen.

Gruppearbeid / Workshop

Konferansedeltakerne deles i grupper for å diskutere de fire presenterte kunde/leveranse case.

Plenumsdiskusjon om gruppearbeidet

De forskjellige gruppene presenterer resultatet av sine diskusjoner som igjen danner utgangspunkt for en plenumsdiskusjon om hvordan vi øker kvaliteten på et fiberanlegg i fremtiden.

Avslutning og oppsummering

Leder i fiberforening.no Jørn Slåtten oppsumerer dagen før vi går over på den sosiale delen av arrangementet.

Sosialdel - Mingle, beer and burger.

Vi ønsker alle våre deltakere velkommen til en uformell mingling med burger og øl. Her får du ikke en 3-retters middag der du kun for prate med de to vedsiden av deg. Vi nyter mat og drikke stående og går rundt for å bli kjent med mange mennesker fra bransjen. 

 

Du skal ikke se bort ifra at det blir underholding og overraskelser underveis heller.

Priser

Her finner du oversikt over priser

Ikke medlemmer

kr. 3990,-

Medlemspris

kr. 2990,-

Priser inkluderer konferanse og middag samt tilgang til opptak av alle foredrag fra Fibermagi 2020

Ved påmelding av tre eller flere deltakere får man 1000,- i rabatt per person.

Høydepunkter fra konferansen i 2020.